Tuesday, 10/09/2019 - 08:03:34

Trường học California không được đuổi học học sinh vì tội cãi lời giáo viên


SACRAMENTO – Một đạo luật mới của California đã quy định rằng, các trường tiểu học và trung học cấp 2 sẽ không được đình chỉ học với học sinh vì các lỗi như ngủ trong lớp hoặc cãi lời giáo viên. Thống Đốc Gavin Newsom đã ký dự luật ngày thứ Hai, cấm mọi trường công và trường bán công trong tiểu bang không được đình chỉ học với các học sinh vì các lỗi “chống đối có chủ ý,” bao gồm cả việc phá rối lớp học hoặc công khai cãi lời giáo viên. Đạo luật mới chỉ áp dụng cho học sinh ở bậc tiểu học và trung học cấp 2. Đạo luật mới cũng cấm hoàn toàn việc đình chỉ học đối với học sinh từ lớp 5 trở xuống. Nghị Sĩ Dân Chủ Nancy Skinner, tác giả đạo luật, nói rằng dữ liệu tiểu bang cho thấy các học sinh da màu có nhiều khả năng bị đuổi học vì tội chống đối hơn các học sinh da trắng. Đạo luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2020.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising