Friday, 13/01/2017 - 11:26:17

Trung Quốc yêu cầu các nước không đứng về phía nào về an ninh tại Thái Bình Dương

Trực thăng của Trung Cộng đang tập cứu người gần đảo Nam Sa ở Biển đông. (Getty Images)

 

SINGAPORE - Trung Quốc vừa mới đưa ra bản bạch thư đầu tiên của họ, nói về những vấn đề liên quan đến việc hợp tác an ninh ở khu vực Á Châu -Thái Bình Dương.

Trong đề nghị gồm sáu điểm, toàn văn được Tân Hoa Xã công bố hôm thứ Tư, Bắc Kinh nói rằng “các nước nhỏ và các nước vừa không cần và không nên đứng về phe nào với các nước lớn.”

Bản bạch thư nói, “Tất cả các nước cần phải làm những nỗ lực chung, để theo đuổi một con đường mới của cuộc đối thoại thay vì đối đầu, và theo đuổi những mối quan hệ đối tác chứ không phải là các liên minh, và xây dựng một quan hệ đối tác Á Châu-Thái Bình Dương, trong đó có lòng tin cậy lẫn nhau, tính cách bao hàm, và việc hợp tác cùng có lợi.”

Bạch thư nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tăng cường vai trò của họ trong nền an ninh khu vực và toàn cầu, để đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn. “Trung Quốc sẵn sàng để theo đuổi an ninh thông qua đối thoại và hợp tác, trong tinh thần làm việc cùng nhau để đạt những kết quả cùng có lợi, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định cùng với các nước khác trong khu vực.”

Bạch thư nói rằng Trung Quốc vẫn cam kết “duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, và sẽ tiếp tục duy trì đối thoại về các vấn đề với Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN).

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nói rằng họ có thể bị buộc phải đưa ra “những phản ứng cần thiết, cho những hành động khiêu khích nào vi phạm quyền chủ quyền lãnh thổ và các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Bạch thư nói thêm rằng không có nỗ lực “quốc tế hóa và tư pháp hóa” vấn đề Biển Đông “sẽ là có ích”.
Bạch thư kết luận rằng sự phát triển của Trung Quốc sẽ thêm vào “động lực cho nền hòa bình thế giới”.
Trong một cuộc họp báo để giải thích bạch thư, Thứ Trưởng Ngoại Giao Liu Zhenmin (Lưu Chấn Dân) nói rằng bạch thư đề nghị tăng cường hợp tác, bằng cách thúc đẩy sự phát triển chung, hoàn thiện các cơ chế đa phương hiện đang có trong khu vực, thúc đẩy việc thiết lập quy tắc, tăng cường trao đổi quân sự và hợp tác, và giải quyết đúng cách những vụ bất đồng và tranh chấp.

Ông nói, “Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nước trong khu vực sẽ làm việc cùng với Trung Quốc, để duy trì việc hợp tác cùng có lợi, và làm những nỗ lực chung trong việc đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp