Friday, 05/03/2021 - 07:26:08

Trung Cộng muốn thay đổi luật bầu cử tại Hồng Kông


Thủ Tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đang phát biểu trong buổi khai mạc Quốc Hội ngày 5 tháng 3, 2021 tại Bắc  Kinh. (Kevin Frayer/ Getty Images)

 

BẮC KINH - Quốc Hội Trung Cộng hiện đang soạn thảo một dự luật, dự kiến sẽ thay đổi đáng kể hệ thống bầu cử tại Hồng Kông, để trao cho Bắc Kinh quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với kết quả bầu cử tại đặc khu.

Trung Cộng hiện chưa tiết lộ các chi tiết của dự luật, nhưng đã công bố một số điểm chính, theo đó, Bắc Kinh sẽ được quyền xét duyệt các ứng cử viên tranh cử vào hội đồng lập pháp Hồng Kông, đồng thời thành lập ủy ban bầu cử, cơ quan sẽ chọn ra đặc khu trưởng Hồng Kông.

Dự luật mới sẽ tăng số lượng thành viên trong Hội đồng lập pháp Hồng Kông và ủy ban bầu cử, đồng thời giúp bảo đảm rằng những người thân Bắc Kinh sẽ chiếm thế đa số trong cả 2 cơ quan này.

Vào tuần trước, ông Xia Baolong, viên chức Trung Cộng quản lý vấn đề Hồng Kông, tuyên bố rằng quyền lãnh đạo Hồng Kông “phải nằm trong tay những người yêu nước.” Vào một ngày sau đó, ông Eric Tsang, một viên chức cao cấp của Hồng Kông, nói thêm rằng người yêu nước “là những người yêu quý và tôn trọng các lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Cộng.”

Dự luật cải tổ luật bầu cử Hồng Kông được công bố vào tối thứ Năm, và dự kiến sẽ được Quốc Hội Trung Cộng thông qua vào ngày 11 tháng 3. Một cơ quan lập pháp Trung Cộng sau đó sẽ soạn thảo hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng các quy định mới. Hai cựu đặc khu trưởng Hồng Kông, ông Đổng Kiến Hoa và Lương Chấn Anh, vào thứ Sáu tuyên bố rằng Hồng Kông đã đến lúc cần phải cải tổ, và kêu gọi người dân tôn trọng các luật lệ của Bắc Kinh.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements