Wednesday, 10/10/2018 - 07:57:58

Trung Cộng đàn áp người Hồi, hợp pháp hóa các trại cải tạo


Cảnh sát Trung Cộng đang tuần tra trong một khu chợ của người Hồi Uygur tại Tân Cương. (Epoch Times)

TÂN CƯƠNG - Khu vực Tân Cương ở vùng viễn tây Trung Quốc vừa điều chỉnh một đạo luật, cho phép các chính quyền địa phương được “giáo dục và cải tạo” những người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan tại các “trung tâm huấn luyện dạy nghề,” một thuật ngữ được chính quyền Trung Quốc dùng để gọi các trại cải tạo ở nước này.

Việc sửa đổi luật pháp, có hiệu lực từ thứ Ba, diễn ra giữa lúc cộng đồng thế giới chỉ trích các trại giam bí mật tại khu tự trị Tân Cương, nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Uygur. Viên chức Trung Quốc trước đây đã bác bỏ sự tồn tại của các trại cải tạo, chỉ nói rằng một số cư dân Tân Cương bị gởi vào các trung tâm dạy nghề vì vi phạm các tội tiểu hình.

Đạo luật sửa đổi, được ban hành bởi cơ quan lập pháp địa phương, công nhận việc sử dụng các trại cải tạo là một nỗ lực của chính phủ để xóa bỏ chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Ngoài việc giam giữ người dân trong trại cải tạo, trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc cũng tổ chức nhiều đợt bố ráp tại Tân Cương và cấm thực hiện các nghi lễ Hồi giáo.

Theo đạo luật mới, ngoài việc dạy nghề, các trung tâm huấn luyện cũng được yêu cầu phải “dạy đọc và viết tiếng Hoa, giáo dục tư tưởng để xóa bỏ sự cực đoan, và chữa trị tâm lý và hành vi, để giúp những người bị giam thay đổi quan niệm và quay về với xã hội.”

Việc hợp pháp hóa các trại cải tạo diễn ra sau khi một hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 8 vừa qua đã chất vấn viên chức Trung Quốc về việc giam giữ hàng loạt người Uygur và người Hồi giáo thiểu số.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp