advertisements
Tuesday, 30/03/2021 - 08:48:44

Trung Cộng cải tổ luật bầu cử Hong Kong, tiến dần đến chế độ cộng sản


Bà Chánh Quản Đốc Carrie Lam Cheng Yuet-ngor của Hồng Kông đang nói về luật bầu cử được “cải thiện” trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 3, 202. (Getty Images)

 

 

BẮC KINH – Quốc hội của nước cộng sản này đã thông qua luật cải tổ bầu cử Hong Kong, dự tính giảm số ghế được người dân bầu trực tiếp trong quốc hội Hong Kong từ một nửa xuống còn 1 phần 5.

Theo kế hoạch cải tổ, Ủy Ban Bầu Cử chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh đạo Hong Kong sẽ được trao thêm quyền đề cử 40 đại diện vào Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong, và hội đồng này sẽ được mở rộng từ 70 ghế lên 90 ghế.

Ông Tam Yiu-chung, một chính trị gia thân Bắc Kinh và là người đại diện duy nhất của Hong Kong trong Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Trung Quốc, cho biết luật cải tổ được phê chuẩn với 167 phiếu thuận, không có phiếu phản đối và nhận được tràng vỗ tay tán thưởng.

Chi tiết về luật cải tổ hệ thống bầu cử Hong Kong hiện vẫn chưa được công bố. Đây sẽ là đợt cải tổ lớn nhất đối với hệ thống bầu cử Hong Kong, từ khi thành phố được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

Việc cải tổ cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh nhằm đưa Ủy Ban Bầu Cử Hong Kong, nơi các viên chức ủng hộ Bắc Kinh chiếm đa số, trở thành cơ quan kiểm soát toàn bộ cục diện chính trị của Hong Kong.

Sau này, bất cứ ai muốn tranh cử vào Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong đều phải được Ủy Ban Bầu Cử đề cử. Ngoài ra, một ủy ban kiểm duyệt cũng được giao nhiệm vụ bảo đảm rằng các ứng cử viên tranh cử vị trí đặc khu trưởng, Hội Đồng Lập Pháp và Ủy Ban Bầu Cử, sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Kế hoạch cải tổ được phê chuẩn vào hơn hai tuần sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết nêu rõ những thay đổi quan trọng đối với hệ thống bầu cử Hong Kong.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo đảm chỉ những "người yêu nước" theo Bắc Kinh mới có thể lãnh đạo Hong Kong.

Trong khi đó, Hoa Kỳ và các nước Tây Phương xem việc cải tổ bầu cử Hong Kong là nỗ lực của Trung Quốc nhằm loại bỏ người bất đồng chính kiến, và làm Hong Kong càng ngày càng mất dân chủ và giống chế độ cộng sản hơn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements