Tuesday, 02/07/2019 - 07:17:48

Trump từ bỏ kiện tụng về bản thống kê dân số

Chính phủ Trump sẽ từ bỏ nỗ lực đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số 2020, và sẽ bắt đầu in ấn các bản câu hỏi cho kịp thời hạn. Quyết định của Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư Pháp được đưa ra sau khi Tối Cao Pháp Viện vào ngày 27 tháng 6 phán quyết rằng, chính phủ chưa giải thích đầy đủ về ý định đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê.

Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross nói, “Tôi tôn trọng Tối Cao Pháp Viện, nhưng không đồng ý với phán quyết của tòa về kế hoạch đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số 2020. Phòng Thống Kê đã bắt đầu quá trình in ấn. Điều ưu tiên của cơ quan chúng tôi hiện nay là thực hiện cuộc thống kê một cách hoàn hảo và chính xác.”
Dù Tối Cao Pháp Viện để mở khả năng cho chính phủ giải thích thêm về câu hỏi quốc tịch, nhưng điều này là bất khả thi do công việc in ấn và chuẩn bị không thể tiếp tục trì hoãn thêm. Giới chỉ trích cho rằng câu hỏi về quốc tịch sẽ khiến các di dân e ngại không dám tham gia thống kê, từ đó đếm thiếu cư dân tại các khu vực có nhiều người nhập cư và người Latino, là những người có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Trong khi đó, chính phủ cho rằng việc biết rõ số lượng công dân trong nước sẽ phục vụ tốt hơn cho việc thi hành luật bầu cử.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising