Thursday, 07/11/2019 - 07:59:44

Trump phải trả $2 triệu trong vụ kiện với New York

NEW YORK CITY - Một thẩm phán của tiểu bang New York đã ra lệnh Tổng Thống Donald Trump phải trả $2 triệu Mỹ kim cho một nhóm tổ chức phi lợi nhuận, để giàn xếp với Bộ Tư Pháp Tiểu Bang New York về vụ kiện dân sự cáo buộc rằng tổ chức Trump Foundation đã hợp tác trái phép với ban tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016.
Trong phán quyết vào thứ Năm, Thẩm Phán Saliann Scarpulla cho rằng ông Trump đã phạm luật khi cho phép ban tranh cử tổ chức một buổi quyên tiền cho Trump Foundation tại Des Moines, Iowa, vào tháng 1, 2016, và sau đó cho phép ban tranh cử dùng số tiền quyên góp được để phục vụ kế hoạch chính trị của ông Trump. Theo quy định, ban tranh cử chính trị và tổ chức tư nhân phải hoạt động tách rời.
Tuy nhiên, bà Scarpulla không đáp ứng một yêu cầu của Bộ Tư Pháp New York, vốn muốn rằng ông Trump và các người con của ông phải bị cấm không được tham gia hội đồng quản trị của mọi tổ chức phi lợi nhuận ở New York. Nữ thẩm phán cũng không buộc ông Trump phải trả tiền phạt cho lỗi vi phạm.
Vụ giàn xếp này đặt Tổng Thống Trump vào một tình thế khó chịu, khi phải trả hàng triệu Mỹ kim khi còn tại nhiệm, vào thời điểm ông đang đối mặt với vô số các vụ kiện cá nhân khác. Vụ kiện của New York bắt đầu vào tháng 6, 2018, cáo buộc rằng tổng thống và 3 người con lớn nhất của ông đã vi phạm luật tài chính tranh cử, và lợi dụng tình trạng được miễn thuế của tổ chức Donald J. Trump Foundation. Đơn kiện nói rằng gia đình Trump đã sử dụng tổ chức của họ như “một cuốn sổ ngân phiếu,” để phục vụ các lợi ích kinh doanh và chính trị của ông Trump.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising