Friday, 03/05/2019 - 10:21:40

Trump muốn trục xuất di dân chưa có quốc tịch hưởng welfare


Tổng Thống Donald Trump thăm tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ tại Calexico, Nam California, ngày 5 tháng 4, 2019. (Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Chính phủ Trump đang cân nhắc đảo ngược một chính sách cũ, nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho thủ tục trục xuất các thường trú nhân được hưởng các chương trình trợ cấp xã hội như food stamp, medicare hoặc các loại trợ cấp khác, trong nỗ lực nhằm ngăn cản việc di cư của những người lợi tức thấp từ các quốc gia khác.

Bộ Tư Pháp đang soạn thảo một quy định, mở rộng đáng kể các diện di dân có thể bị trục xuất, dựa trên lý do là họ dùng trợ cấp xã hội. Hiện tại, những thường trú nhân chủ yếu phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ để sinh sống, là có thể bị trục xuất. Nhưng trên thực tế, điều này rất ít khi xảy ra.

Quy định đang được soạn thảo sẽ dùng một định nghĩa chung chung hơn, để đưa vào diện có thể bị trục xuất các thường trú nhân đang sử dụng nhiều loại phúc lợi công cộng, như trợ cấp tiền mặt, food stamps, hỗ trợ nhà ở, hoặc Medicaid.

Quy định này hiện chỉ mới ở giai đoạn soạn thảo ban đầu, có thể sẽ không trở thành quy định chính thức, và cũng có thể sẽ bị khởi kiện. Tuy nhiên, đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Trump nhằm giảm bớt lượng người di cư hợp pháp cũng như bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Quy định mới, nếu được ban hành, sẽ ảnh hưởng lớn tới các thường trú nhân, còn gọi là những người có thẻ xanh - vốn là người được phép hưởng trợ cấp xã hội không lâu sau khi họ đặt chân đến Hoa Kỳ. Luật Hoa Kỳ cho phép trục xuất các di dân nhận trợ cấp xã hội trong vòng 5 năm sau khi họ nhập cư, nếu lý do họ dùng để xin trợ cấp xảy ra trước khi họ đến Hoa Kỳ, ví dụ như những người có bệnh mãn tính nhưng không khai báo trong hồ sơ nhập cư.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements