Thursday, 11/01/2018 - 11:02:50

Trump mở đường cho tiểu bang có thể bắt buộc người lãnh Medicaid phải đi làm


Bà Seema Verma trong buổi tuyên thệ nhậm chức Trưởng Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid năm 2017. (Alex Wong/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Trong một cuộc thay đổi quan trọng về chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người có lợi tức thấp, vào ngày thứ Năm chính phủ Trump nói rằng họ đang mở ra một con đường cho những tiểu bang nào muốn đặt điều kiện bắt người nhận trợ cấp y tế Medicaid phải làm việc.

Bà Seema Verma, Trưởng Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid của chính phủ Trump, nói rằng việc làm và sự tham gia vào cộng đồng có thể tạo ra một sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người dân và sức khỏe của họ.


Bà Seema Verma (Getty Images)

Tuy nhiên kế hoạch đi làm này có thể sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ về mặt chính trị, và thậm chí bị kiện ra tòa về những mối lo ngại rằng người dân sẽ bị mất bảo hiểm y tế.

Medicaid là chương trình hợp tác giữa liên bang với tiểu bang, để cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 70 triệu người, tức là cứ 5 người Mỹ thì có chừng 1 người được hưởng chương trình này, và điều đó làm cho Medicaid trở thành chương trình bảo hiểm y tế lớn nhất của chính phủ. Chương trình này đã được mở rộng dưới thời Tổng Thống Barack Obama, với một cách lựa chọn cho phép các tiểu bang cung cấp bảo hiểm cho hàng triệu người lớn có lợi tức thấp; nhiều người có việc làm nhưng không được sở làm cung cấp bảo hiểm y tế nên cũng có thể được nhận Medicaid.

Hiện nay người dân không bắt buộc phải đi làm thì mới để được hưởng Medicaid. Tuy vậy các tiểu bang có thể dùng quy định mới của chính phủ liên bang để thử nghiệm những cách thức mà tiểu bang có thể yêu cầu người nhận Medicaid phải đi làm.

Quy định mới nhất của chính phủ Trump đưa ra những biện pháp mà các tiểu bang cần xem xét, để được liên bang chấp thuận cho thực hiện quy định yêu cầu người nào có thể đi làm thì phải có việc làm nếu muốn được tiếp tục hưởng trợ cấp y tế.

Theo chính phủ cho biết, có 10 tiểu bang - đa số là các tiểu bang thuộc khuynh hướng bảo thủ - đã nộp đơn xin được thực hiện các quy định về Medicaid và việc làm. Mười tiểu bang đó là: Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, New Hampshire, North Carolina, Utah, và Wisconsin. Những người bênh vực cho những người có lợi tức thấp nói rằng họ dự đoán Kentucky sẽ sớm được liên bang cho phép thi hành quy định bắt buộc làm việc.

Bà Seema Verma nói, “Các nhu cầu Medicaid cần phải linh động uyển chuyển hơn, để cho các tiểu bang có thể giải quyết một cách tốt nhất các nhu cầu của dân số trong tiểu bang.”

Những người bênh vực cho người nghèo nói rằng việc làm chưa bao giờ là một điều kiện để nhận Medicaid. Medicaid là một chương trình ban đầu được dự định là một chương trình y tế dành cho người nghèo và người bị thương tật. Hiện giờ chương trình này bao gồm một thành phần rộng rãi hơn, từ trẻ sơ sinh cho tới người ở trong viện dưỡng lão và những người lớn đi làm việc càng ngày càng đông hơn.

Bà Judy Solomon, thuộc Trung Tâm Ngân Sách Và Các Mục Ưu Tiên Về Chính Sách, một tổ chức bênh vực người nghèo, nói, “Đây là một sự thay đổi rất lớn trong Medicaid, lần đầu tiên người dân có thể bị cắt mất bảo hiểm vì không đáp ứng được một quy định đòi hỏi về việc làm, bất kể những nỗi khó khăn mà họ có thể phải gánh chịu.”

Một cuộc nghiên cứu từ tổ chức phi đảng phái Kaiser Family Foundation đã ghi nhận rằng một số lượng gây ngạc nhiên của những người lớn trong độ tuổi lao động hưởng Medicaid đều đã có việc làm. Gần 60 phần trăm làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, hầu hết làm việc cho các chủ nhân không cung cấp bảo hiểm y tế. Phần lớn những người không làm việc báo cáo những lý do như bệnh tật, chăm sóc một người thân trong gia đình, hoặc đang đi học. Một số người hưởng Medicaid nói rằng chương trình này giúp được khỏe mạnh để trở lại làm việc.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp