Friday, 05/06/2020 - 06:57:59

Trump ký luật nới lỏng quy định của chương trình cho vay PPP

Tổng Thống Donald Trump đã ký luật ngày thứ Sáu, cho phép người nhận quỹ hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ được linh hoạt hơn trong cách sử dụng số tiền được vay.

Thượng Viện do Cộng Hòa kiểm soát phê chuẩn dự luật hôm thứ Tư, sau khi dự luật được Hạ Viện do Dân Chủ kiểm soát thông qua vào tuần trước. Đạo luật mới sẽ nới lỏng các điều kiện mà các cơ sở kinh doanh nhỏ phải đáp ứng để được xóa nợ đối với số tiền vay từ chương trình Paycheck Protection Program (PPP).

Tổng Thống Trump nói đạo luật mới sẽ đặc biệt hữu ích cho các nhà hàng, khách sạn, và các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Theo đạo luật mới, tỷ lệ số tiền vay mà chủ cơ sở kinh doanh phải dùng để trả lương nhân viên được giảm từ 75% xuống 60%. Các cơ sở kinh doanh sẽ được sử dụng tiền trong 6 tháng, thay vì 2 tháng. Hạn chót để các cơ sở thuê mướn lại nhân viên được gia hạn đến 30 tháng 6. Người vay tiền sẽ được gia hạn thời gian trả nợ, và các công ty được xóa nợ vay sẽ được tạm hoãn thuế tiền lương.

Quốc Hội ban đầu cấp $350 tỷ Mỹ kim cho chương trình hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ PPP. Sau khi chương trình cạn tiền nhanh chóng trong giai đoạn hỗn loạn khi mới bắt đầu, các nhà lập pháp đã cấp cho PPP thêm $310 tỷ Mỹ kim.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising