Saturday, 24/03/2018 - 08:19:22

Trump ký lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội

Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã ký một bản ghi nhớ, cấm một số quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội, nói rằng những người chuyển giới “từng bị hay từng được chẩn đoán rối loạn giới tính” sẽ không thể phục vụ trong quân đội, ngoại trừ một số trường hợp giới hạn. Chính sách này hiện vẫn đang bị kềm chế bởi một lệnh từ tòa án, vốn đình chỉ mọi nỗ lực cấm quân nhân chuyển giới.

Trong văn bản gởi tổng thống ngày 22 tháng 2, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis - viện dẫn ý kiến của một hội đồng chuyên gia quân sự, và cả ý kiến chuyên nghiệp riêng của ông – đã đề nghị 3 chính sách với ông Trump, bao gồm: 1. Người chuyển giới từng bị rối loạn giới tính sẽ không được tham gia quân đội, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ; 2. Người chuyển giới đang yêu cầu, hoặc đang trải qua quá trình chuyển giới, sẽ không được tham gia quân đội; 3. Người chuyển giới không bị chẩn đoán rối loạn giới tính, những người đủ tiêu chuẩn tham gia quân đội, sẽ được gia nhập, như mọi quân nhân khác, theo giới tính sinh học của họ.

Vào tháng 7 năm ngoái, ông Trump viết trên Twitter rằng, ông muốn cấm mọi người chuyển giới gia nhập quân đội, vì quân đội “phải tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn.” Tuy nhiên, từ đó đến nay, tòa liên bang đã ngăn chận một số phần của kế hoạch cấm người chuyển giới. Từ tháng 1 năm nay, Ngũ Giác Đài đã phải tuân theo lệnh của tòa, cho phép người chuyển giới gia nhập quân đội, nếu họ đáp ứng một số tiêu chuẩn khắt khe, bao gồm việc phải có giấy xác nhận từ bác sĩ về tình trạng sức khỏe của họ.

Chính sách được Tòa Bạch Ốc công bố hôm thứ Sáu sẽ vẫn phải tuân theo lệnh của tòa, trừ khi Bộ Tư Pháp thuyết phục được các thẩm phán bãi bỏ các mệnh lệnh trước đây. Vào năm ngoái, viên chức quốc phòng cho biết, khoảng 200 người chuyển giới trong quân đội đã yêu cầu một số hình thức chữa trị y tế, liên quan đến giới tính của họ. Tuy nhiên, số lượng thực tế về người chuyển giới trong quân đội hiện không được rõ.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp