Thursday, 23/05/2019 - 08:40:25

Trump cứu trợ nông nghiệp $16 tỷ vì cuộc chiến thuế với Trung Cộng

Chính phủ Trump hôm thứ Năm cho biết sẽ sử dụng một ngân sách $16 tỷ Mỹ kim để giảm bớt ảnh hưởng của chiến tranh thương mại đối với ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, trong đó, phần lớn số tiền sẽ được chi ra dưới dạng tiền trả trực tiếp cho nông dân.
Chương trình mới của chính phủ được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh thất bại hồi đầu tháng này. Bộ Trưởng Nông Nghiệp Sonny Perdue cho biết, Tổng Thống Donald Trump đã “yêu cầu Bộ Nông Nghiệp USDA thiết kế chương trình hỗ trợ, vì ông biết rằng các nông dân sẽ phải gánh chịu phần lớn gánh nặng từ việc không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.”
Theo thông báo hôm thứ Năm của USDA, số tiền cho quỹ tài trợ sẽ được lấy từ một trương mục nông nghiệp được kiểm soát bởi USDA, và không cần phải có sự phê chuẩn từ quốc hội. Đây là bước đi thứ 2 của chính phủ trong gần 1 tuần nhằm giảm bớt ảnh hương mại đối với giới nông dân. Ngày thứ Sáu trước, chính phủ Trump đã đạt được một thỏa thuận với Mexico và Canada, trong đó, Hoa Kỳ đồng ý giảm thuế đánh lên nhôm vào thép được ban hành vào 1 năm trước.
Đổi lại, Canada và Mexico sẽ giảm thuế mà hai nước này đánh lên $15 tỷ Mỹ kim hàng Hoa Kỳ, chủ yếu là nông sản. Nguyên tắc cơ bản của chương trình hỗ trợ trong năm nay sẽ là trả tiền trực tiếp cho nông dân. Số tiền được phân phát dựa trên ước tính của USDA về tổn thất kinh tế đối với các quận hạt. Nggân sách trợ cấp sẽ thay đổi theo từng quận hạt, dựa trên số lượng đất gieo trồng, và không phụ thuộc vào chủng loại cây trồng.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp