Sunday, 16/06/2019 - 09:51:39

Tri ân người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa


Các Hướng Đạo Sinh thuộc Thanh Đoàn Lê Lợi / Liên Đoàn Lam Sơn đang thành kính dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. (Hình: Hồ Đăng)

Bài HỒ ĐĂNG

Trong chiều hướng tri ân đến các chiến sĩ, các Trưởng và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, các Liên Đoàn Hướng Đạo thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã thực hiện và tham dự các sinh hoạt đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh bảo vệ lá cờ chính nghĩa màu vàng ba sọc đỏ.

Trong các dịp này, quý Trưởng cũng đã tạo cơ hội cho các em nhớ rằng các em là người Việt Nam, các em tự hào mình là người Việt Nam, các em nhớ rằng các em là Hướng Đạo Việt Nam và các em tự hào mình là Hướng Đạo Việt Nam.Để rồi, với những gì mà các em đã tự trang bị được từ Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, các em sẻ trở thành những thế hệ trẻ tiếp nối trong công việc bảo tồn, công việc duy trì truyền thống, văn hóa và bản sắc dân tộc Việt.

Các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam học gương dũng cảm của những người chiến sỉ Việt Nam Cộng Hòa trong các trận chiến Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972... những tấm gương không màng danh lợi, những tấm gương tuẩn tiết khi thế cờ thế giới đổi thay.

Các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam cần học từ lịch sử quá khứ của cha ông để có thể mạnh dạn, kiên cường, tiết tháo... hành xử trong hoàn cảnh khốn khó muôn bề như hiện tại.

Bài học lịch sử về những người chiến sĩ VNCH đã ngã xuống bởi những viên đạn đồng bắn từ phía trước của giặc phương Bắc và những viên đạn vô minh, những viên đạn tư lợi... bắn từ phía sau của hậu phương hay những lưỡi dao đâm ngang hông chí mạng.

Các em được học từ gương tiết tháo của cha ông để có thể tự hỗ thẹn khi chỉ biết chạy theo những phương tiện đẳng cấp mà hoàn toàn quên đi cứu cánh của một cuộc đời Hướng Đạo.
Hướng Đạo Việt Nam muốn các em tưởng nhớ đến các chiến sĩ Vị Quốc Vong Thân để rồi từ đó các em sẻ tự dâng hiến phần nào cuộc đời của các em cho việc vun bồi một xã hội Việt Nam nhân bản.
Các em được nhắc nhớ đến những kiệt tướng như Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai... để rồi tự tâm nguyện: “Không ai có thể từng bước tháo gỡ, từng bước phá vỡ lá cờ chính nghĩa màu vàng ba sọc đỏ trong em.”


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements