Friday, 30/03/2018 - 08:04:54

Trẻ con Pháp mới 3 tuổi sẽ phải đi học


Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron tại Brussels, Bỉ ngày 22 tháng 3, 2018. (Jack Taylor/ Getty Images)


PARIS - Tổng Thống Emmanuel Macron loan báo rằng việc bắt buộc đi học ở Pháp sẽ bắt đầu khi các em lên ba tuổi, thay vì sáu tuổi như hiện nay. Việc hạ thấp độ tuổi này là một phần trong đợt cải cách hệ thống giáo dục nước Pháp.

Khi thông báo như vậy vào ngày thứ Ba, ông Macron nói, “Mẫu giáo sẽ là thời điểm làm nền tảng trong cuộc hành trình học đường của chúng ta.”

Ông nói, “Tôi đã quyết định biến việc đi học mẫu giáo trở thành bắt buộc, và do đó hạ thấp độ tuổi đi học từ sáu tuổi xuống ba tuổi.”

Trên giấy tờ, quyết định này sẽ chỉ ảnh hưởng đến một thiểu số nhỏ. Dữ kiện của OECD năm 2017 cho thấy rằng trong tổng số trẻ em ba tuổi, có ít nhất 95 phần trăm đã được ghi danh vào các chương trình giáo dục tiền tiểu học.

Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm này không được trải đều ra trên khắp nước Pháp và các vùng lãnh thổ của nước này. Một tỷ lệ phần trăm cao hơn của các trẻ em ba tuổi đang tham gia các chương trình giáo dục tiền tiểu học, so với các em ở Corsica và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Khi loan báo về những cải cách đó, ông Macron nói rằng việc thay đổi này, nhằm biến việc đi học sớm trở nên bắt buộc, là nhằm hạn chế tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Lý do là vì các bậc cha mẹ sống trong những vùng nghèo hơn, ở Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại, đều có xác suất thấp cho con đi học sớm.
Ông Macron cũng cho biết mục tiêu cuộc cải cách là nhằm ngăn chặn nạn bỏ học, bởi vì cuộc cải cách sẽ loại bỏ sự bất bình đẳng trong việc học ngôn ngữ.
Ông Macron nói, “Tôi muốn theo đuổi công việc tạo bình đẳng và đạt tiến bộ trong lịch sử giáo dục của chúng ta. Việc bù đắp cho tình trạng bất bình đẳng về giáo dục từ lúc sinh ra là nằm trong tầm tay của chúng ta.”
Sau khi loan báo, ông Macron viết trên Twitter để tiếp tục quảng bá việc cải cách của ông.
Ông viết, “Vì vẫn còn quá nhiều khuynh hướng lẫn lộn trường mẫu giáo và cơ sở vườn trẻ ban ngày, việc học bắt buộc từ năm ba tuổi là một sự thay đổi thực sự của lối suy nghĩ.”
Hàng năm, nước Pháp chi ra 0.8 phần trăm tổng sản lượng quốc gia (GDP) cho giáo dục trước tiểu học.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising