Tuesday, 15/01/2019 - 08:32:36

Tranh đấu cho quyền lợi của giáo viênHàng ngàn người dạy tiểu học và trung học đã tiếp tục đình công trong ngày thứ nhì tại Học Khu Los Angeles Thống Nhất hôm thứ Ba. Đây là học khu có đông học sinh hàng thứ hai trên toàn quốc, lên tới gần 500,000 học sinh. Tổng Giám Đốc Austin Beutner của học khu nói rằng sự đình công tuy chỉ mới có hai ngày nhưng đã gây tốn kém lên tới $10 triệu Mỹ kim cho nhà trường. Tuy nhiên, nghiệp đoàn giáo viên cho biết họ sẽ tiếp tục đình công cho đến khi đạt được hai yêu cầu chính, là tăng lương và bớt số lượng học sinh trong mỗi lớp học. Số giáo viên tham gia đình công đã lên tới 32,000 người. Vì thiếu thầy cô, cộng với tình trạng mưa lớn trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba, số lượng học sinh đến trường trên toàn Los Angeles đã giảm 2/3. (Barbara Davidson/Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements