advertisements
Monday, 19/04/2021 - 08:26:31

Tối Cao Pháp Viện từ chối vụ kiện liên quan đến bầu cử


Người dân biểu tình tại Philadelphia, Pennsylvania ngày 4 tháng 11, 2020, yêu cầu chính quyền phải đếm hết các lá phiếu được bỏ vào ngày trước đó. (Spencer Platt/ Getty Images)


Năm tháng sau ngày bầu cử tổng thống, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối vụ kiện của một số nhân vật Cộng Hòa, muốn phản đối việc thay đổi luật bầu cử tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania.

Quyết định của Tối Cao Pháp Viện cho thấy nhóm đa số tại tòa án không còn muốn tiếp tục kiện cáo về cuộc bầu cử đã qua.

Trước đó, Tối Cao Pháp Viện cũng đã nhiều lần từ chối các vụ kiện từ cựu Tổng Thống Donald Trump và các nhà lập pháp Cộng Hòa khác, muốn đảo ngược kết quả bầu cử tại nhiều tiểu bang, nơi Tổng Thống Joe Biden đã chiến thắng.

Nguyên đơn của vụ kiện vừa bị từ chối là một cựu ứng cử viên Quốc Hội của đảng Cộng Hòa, ông Jim Bognet, cùng bốn cử tri Cộng Hòa khác. Những người này cho rằng tòa án của Pennsylvania đã lạm quyền khi cho phép gia hạn thời gian gởi phiếu bầu trong thời kỳ đại dịch.

Vấn đề này đã từng gây tranh cãi dữ dội trong những tuần lễ trước và sau ngày bầu cử, với nhiều người Cộng Hòa cho rằng tòa án Pennsylvania không có quyền quyết định về luật bầu cử của tiểu bang. Tổng Thống Biden đã chiến thắng tại Pennsylvania với khoảng 82,000 phiếu.

Tòa kháng án địa hạt 3 trước đó đã bác bỏ vụ kiện của ông Bognet, với lý do rằng phía nguyên đơn không có đủ quyền tư pháp để khởi kiện. Các nguyên đơn sau đó tiếp tục kiện lên Tối Cao Pháp Viện, muốn tòa án đảo ngược quyết định của tòa kháng án, đồng thời tuyên bố rằng tòa án Pennsylvania đã lạm quyền khi thay đổi luật bầu cử.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements