advertisements
Friday, 04/10/2019 - 08:01:41

Tối Cao Pháp Viện nhận xét xử vụ kiện về quyền phá thai ở Louisiana


Tối Cao Pháp Viện ngày thứ Sáu đã đồng ý nhận xét xử vụ kiện về một đạo luật ở Louisiana, vốn yêu cầu rằng các bác sĩ muốn nhận làm dịch vụ phá thai phải là người có đặc quyền được hành nghề tại các bệnh viện lân cận.
Vụ kiện, có tên là June Medical Services v. Gee, nhiều khả năng sẽ bắt đầu tranh luận vào đầu năm 2020. Đây cũng là vụ kiện đầu tiên liên quan đến quyền phá thai được đưa ra xét xử tại Tối Cao Pháp Viện, nơi đa số thẩm phán đều được bổ nhiệm bởi các tổng thống Cộng Hòa, bao gồm cả 2 thẩm phán mới Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, được bổ nhiệm bởi Tổng Thống Donald Trump.

Đạo luật của Louisiana, được ký năm 2014, yêu cầu rằng mọi bác sĩ có nhận làm dịch vụ phá thai phải là người có đặc quyền được hành nghề tại một bệnh viện nằm không xa hơn 30 dặm so với cơ sở phá thai. Đặc quyền được hành nghề là quyền cho phép một bác sĩ được khám hoặc chữa bệnh tại một bệnh viện nào đó.
Thông thường, để có đặc quyền hành nghề, các bác sĩ phải nộp đơn xin phép bệnh viện và phải đáp ứng một số tiêu chuẩn của cơ sở này. Giới chỉ trích cho rằng yêu cầu của đạo luật Louisiana là quá khó khăn và tốn kém, nhiều khả năng sẽ khiến nhiều bác sĩ cung cấp dịch vụ phá thai phải ngừng kinh doanh, từ đó làm hạn chế khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với dịch vụ phá thai. Louisiana hiện chỉ có 3 cơ sở phá thai có giấy phép. Những người ủng hộ đạo luật nói rằng tiểu bang có quyền kiểm soát các cơ sở phá thai để bảo đảm an toàn sức khỏe cho phụ nữ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements