advertisements
Monday, 02/03/2020 - 07:17:30

Tối Cao Pháp Viện nhận xét xử vụ kiện về Obamacare

Tối Cao Pháp Viện sẽ nhận xử vụ kiện liên quan đến Obamacare trong nhiệm kỳ làm việc mới bắt đầu từ tháng 10. Điều này có nghĩa là chương trình Obamacare sẽ được duy trì ít nhất là thêm 1 năm nữa.
Tòa kháng án liên bang vào tháng 12 năm ngoái phán quyết rằng, quy định bắt buộc người dân mua bảo hiểm của Obamacare là vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, tòa kháng án đã gởi lại vụ kiện cho tòa cấp dưới, để kiểm tra xem liệu toàn bộ đạo luật là bất hợp lệ, hay một số phần của đạo luật này vẫn có thể được duy trì.
Vào đầu năm nay, Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát cùng một số tiểu bang Dân Chủ đã thúc giục Tối Cao Pháp Viện xem xét vụ kiện và quyết định nhanh trong nhiệm kỳ làm việc hiện nay. Tuy nhiên, các thẩm phán bác bỏ yêu cầu này và chỉ đồng ý xem xét vụ kiện theo trình tự thông thường. Kể từ khi luật Obamacare, với tên chính thức là Affordable Care Act, được ban hành, phe phản đối đã liên tục chỉ trích quy định quan trọng nhất của đạo luật, vốn yêu cầu mọi người Mỹ phải mua bảo hiểm, nếu không sẽ bị phạt tiền thông qua việc đánh thuế thu nhập.
Tối Cao Pháp Viện vào năm 2012 đã duy trì Obamacare, cho rằng đạo luật này là một cách vận dụng chính sách thuế hợp pháp của Quốc Hội. Tuy nhiên, đến năm 2017, Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã giảm mức thuế phạt xuống còn 0%. Điều này khiến Texas và một số tiểu bang Cộng Hòa khởi kiện, cho rằng Obamacare là vi hiến vì khoản thuế phạt đã được hủy bỏ.
Tòa liên bang ở Texas đồng ý với lập luận này, cho rằng một khi khoản thuế phạt bị hủy bỏ, Obamacare không còn được coi là công cụ quản lý thuế của Quốc Hội. Tòa kháng án địa hạt 5 ở New Orleans vào tháng 12 năm ngoái đã bỏ phiếu 2-1, duy trì phán quyết của tòa cấp dưới.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements