Wednesday, 11/03/2020 - 08:20:24

Tối Cao Pháp Viện cho phép duy trì chính sách trả người tị nạn về Mexico

Tối Cao Pháp Viện vào thứ Tư đã trao cho Tổng Thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng, khi cho phép duy trì chính sách buộc hàng ngàn di dân phải chờ đợi tại Mexico, trong lúc đơn xin tị nạn của họ được xét duyện.
Tối Cao Pháp Viện đã đáp ứng một yêu cầu khẩn cấp của chính phủ, và dỡ bỏ một phần lệnh cấm của tòa kháng án địa hạt 9 tại San Francisco. Tòa kháng án vào ngày 28 tháng 2 đã ra lệnh đình chỉ chính sách di trú, nhưng lệnh này sau đó được tạm hoãn để chờ chính phủ Trump yêu cầu Tối Cao Pháp Viện can thiệp.
Chính sách “Ở lại Mexico” được chính phủ Trump ban hành vào tháng 12, 2018, nhằm ngăn cản hàng trăm ngàn người Trung Mỹ tìm cách đổ vào Hoa Kỳ. Một số tổ chức bênh vực di dân đã khởi kiện chính phủ, nói rằng chính sách “Ở lại Mexico” đã vi phạm luật quốc tế về cách cư xử với di dân.
Từ khi chính sách mới được thi hành đến nay, khoảng 60,000 người đã được gởi trả lại Mexico để chờ kết quả xét duyện đơn xin tị nạn của họ. Chính phủ cho biết khoảng 36,000 trường hợp đã được giải quyết, và khuyến cáo rằng hàng ngàn di dân sẽ đổ đến biên giới nếu chính sách “Ở lại Mexico” bị tòa án đình chỉ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements