advertisements
Wednesday, 11/09/2019 - 08:07:02

Tối Cao Pháp Viện cho phép chính phủ Trump áp dụng lệnh giới hạn người xin tị nạn


HOA THỊNH ĐỐN - Tòa cao cấp nhất Hoa Kỳ đã ra lệnh đình chỉ mọi phán quyết của tòa cấp dưới, vốn đang ngăn cản một mệnh lệnh của Tòa Bạch Ốc liên quan đến việc từ chối quyền tị nạn đối với những người đang tìm cách vào Hoa Kỳ từ một nước thứ ba, như Mễ Tây Cơ, mà không chịu cố gắng xin tị nạn tại nước thứ ba đây.
Trước đó, tòa kháng án địa hạt 9 đã cho phép Tòa Bạch Ốc được thi hành lệnh từ chối người tị nạn, nhưng không cho áp dụng lệnh này tại các tiểu bang thuộc quản lý của tòa, gồm California, Arizona, Alaska, Hawaii, Montana, Nevada, Idaho, Guam, Oregon và Washington.
Mệnh lệnh của Tối Cao Pháp Viện đưa ra hôm thứ Tư không phải là phán quyết cuối cùng, nhưng cho phép lệnh từ chối tị nạn của Tòa Bạch Ốc được có hiệu lực trên toàn Hoa Kỳ, bao gồm cả địa hạt của Tòa Kháng Án Số 9, trong lúc vụ kiện được xem xét tại các tòa cấp dưới.
Tổng Thống Donald Trump viết lên Twitter rằng quyết định của Tối Cao Pháp Viện là “một chiến thắng lớn cho việc quản lý biên giới.”
Trước đó vào thứ Ba, chính phủ đã nói với Tối Cao Pháp Viện rằng sắc lệnh của chính phủ cần được thực hiện trên toàn Hoa Kỳ, nếu không, quá trình làm việc của cơ quan di trú sẽ bị rối loạn, trong bối cảnh các cơ quan này đang bị quá tải vì người tị nạn.
Trong các thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện, chỉ có hai nữ thẩm phán bất đồng ý kiến là bà Sonia Sotomayor và bà Ruth Bader Ginsburg.
Các quy định được chính phủ Trump ban hành vào tháng 7 áp dụng cho hầu hết các di dân đã đi qua một nước khác trước khi đến Hoa Kỳ. Lệnh hạn chế này chủ yếu nhắm vào hàng chục ngàn di dân Trung Mỹ, những người đã băng qua Mexico trước khi đến Hoa Kỳ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến những người muốn tị nạn đến từ châu Phi, châu Á, và Nam Mỹ, vốn thường đến Hoa Kỳ tại biên giới phía nam.
Thông thường, di dân chỉ đủ tiêu chuẩn xin tị nạn tại Hoa Kỳ nếu họ có mối đe dọa thật sự tại quê nhà, như nguy cơ bị bắt bớ, giam giữ, vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, hoặc vì là thành viên của một tổ chức nào đó. Tuy nhiên, chính phủ Trump cho rằng chương trình tị nạn của Hoa Kỳ đang bị lợi dụng và bị coi là một phương pháp cứu trợ kinh tế và nhân đạo.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements