Monday, 25/11/2019 - 07:59:21

Tối Cao Pháp Viện cho phép bảo mật hồ sơ thuế của tổng thống trong khi kháng án


Tối Cao Pháp Viện vào thứ Hai đã chấp thuận yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump, muốn đình chỉ khẩn cấp một mệnh lệnh của tòa liên bang, vốn yêu cầu công ty kế toán của ông phải giao ra hồ sơ thuế theo lệnh triệu tập của Hạ Viện.
Ủy Ban Giám Sát Chính Phủ của Hạ Viện đã yêu cầu hãng Mazars USA, hãng kế toán của ông Trump, phải giao ra hồ sơ thuế của tổng thống, nhưng hãng này chưa thi hành. Quyết định của Tối Cao Pháp Viện có nghĩa là hồ sơ thuế của ông Trump sẽ tiếp tục được bảo mật trong quá trình chính phủ kháng nghị thư triệu tập của ủy ban Hạ Viện.
Các luật sư của ủy ban Hạ Viện nói rằng Quốc Hội có quyền có được các thông tin liên quan để soạn thảo các dự luật, bao gồm cả các quy định đạo đức đối với tổng thống. Trong khi đó, luật sư của Tổng Thống Trump nói rằng ông được quyền miễn trừ điều tra theo hiến pháp, khi vẫn còn tại nhiệm.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements