advertisements
Tuesday, 22/03/2022 - 06:23:46

Tối Cao Pháp Viện California có nữ thẩm phán gốc Latin đầu tiên


Thẩm Phán Patricia Guerrero (Hình tòa kháng án Fourth District Court of Appeal)

 

SCRAMENTO - Một thẩm phán tòa kháng án tại San Diego đã trở thành người phụ nữ gốc Latin đầu tiên phục vụ trong Tối Cao Pháp Viện California. Bà Thẩm Phán Patricia Guerrero là con trong một gia đình di dân từ Mễ Tây Cơ.

Vào ngày thứ Ba, bà được Ủy Ban Bổ Nhiệm Thẩm Phán chấp thuận vào tòa cao cấp nhất California với tỷ lệ phiếu 3-0, để thay vào ghế trống của Thẩm Phán Phụ Tá Mariano-Florentino Cuéllar, người đã từ chức vào năm ngoái.

Bà Guerrero, 50 tuổi, trưởng thành tại cộng đồng nông nghiệp ở Imperial Valley, từng là công tố viên, luật sư hãng luật tư nhân, thẩm phán tòa thượng thẩm, và hiện đang làm việc tại Tòa Kháng Án địa hạt 4 của California.

Bà sẽ nhậm chức tại Tối Cao Pháp Viện tiểu bang sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Thống Đốc Gavin Newsom, người đã đề cử bà.

“Đây là một trường hợp Ước Mơ Mỹ được thành tựu,” bà Guerrero nói. “Tôi tin rằng với nỗ lực, sự kiên trì, và cơ hội, mọi điều đều có thể xảy ra, và tôi rất biết ơn về việc này.”

Việc đề cử bà Guerrero diễn ra khá suôn sẻ, sau phiên điều trần nhẹ nhàng và không có ai phản đối. Những người ủng hộ ca ngợi bề dày sự nghiệp của bà Guerrero, cùng năng lực pháp lý và khả năng tìm kiếm sự đồng thuận với các thẩm phán khác.

Ủy Ban Đánh Giá Ứng Cử Viên Thẩm Phán đã xác định rằng, bà Guerrero hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm việc tại tòa án cao nhất tiểu bang. Trong số 7 thành viên tại Tối Cao Pháp Viện California, có năm người được đề cử bởi các thống đốc Dân Chủ, và hai người được đề cử bởi các thống đốc Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements