Wednesday, 30/09/2020 - 10:25:27

Tòa liên bang ngưng lệnh tăng lệ phí xin nhập quốc tịch


(Getty Images)

 

OAKLAND - Một thẩm phán liên bang đã đình chỉ lệnh tăng lệ phí đối với người xin nhập quốc tịch và các diện nhập cư khác, ba ngày trước khi lệnh này có hiệu lực. Đồng thời, quan tòa cũng cho rằng hai lãnh đạo gần đây nhất của Bộ Nội An nhiều khả năng đã được bổ nhiệm không đúng quy tắc.

Thẩm phán liên bang Jeffrey White nói ông Kevin McAleenan đã vượt cấp không phù hợp khi trở thành quyền Bộ Trưởng Nội An, sau khi bà Kirstjen Nielsen từ chức vào tháng 4, 2019. Theo vị quan tòa tại Oakland, California, ông McAleenan, khi đó là giám đốc Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới, xếp hạng thứ 7 trong danh sách tiếp nhận quyền lực, và không phải là người ưu tiên được kế nhiệm.

Ông Chad Wolf, người trở thành quyền Bộ Trưởng Nội An sau khi ông McAleenan từ chức vào tháng 11, cũng được bổ nhiệm sai thứ tự, do vị trí trước đó của ông là phụ tá bộ trưởng về chiến lược và chính sách.

Thẩm Phán White cũng ngưng lệnh tăng lệ phí nhập quốc tịch, vì cho rằng chính phủ Trump đã không đánh giá chính xác ảnh hưởng của lệnh này đối với những người xin nhập quốc tịch có lợi tức thấp.

Nếu không có lệnh của Thẩm Phán White, lệ phí xin nhập quốc tịch và các loại giấy tờ nhập cư khác sẽ tăng trung bình khoảng 20% từ thứ Sáu này.

Theo đó, phí xin nhập quốc tịch sẽ tăng từ $640 Mỹ kim lên $1,170 Mỹ kim. Người nộp đơn xin tị nạn sẽ phải nộp phí $50 Mỹ kim, sau đó nộp thêm $550 Mỹ kim nếu muốn xin giấy phép làm việc, và thêm $30 Mỹ kim tiền thu thập dữ liệu sinh học.


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements