Friday, 16/08/2019 - 07:58:50

Tòa liên bang đình chỉ một phần lệnh hạn chế di dân xin tị nạn

SAN FRANCISCO - Tòa liên bang ngày thứ Sáu đã tạm ngưng một chính sách gần đây của chính phủ Trump, vốn yêu cầu rằng người di dân trước khi xin tị nạn tại Hoa Kỳ phải xin tị nạn tại một nước thứ ba khác trên đường họ đến Mỹ.
Tuy ra phán quyết chống lại mệnh lệnh của chính phủ, nhưng Tòa Kháng An Địa Hạt 9 nói rằng phán quyết này chỉ áp dụng cho 9 tiểu bang miền tây thuộc quyền quản hạt của tòa án.
Trong các tiểu bang này, chỉ có hai tiểu bang là nằm sát biên giới với Mexico, gồm California và Arizona. Điều này có nghĩa là quy định của chính phủ có thể vẫn được áp dụng tại các tiểu bang biên giới khác là Texas và New Mexico.
Cũng trong ngày thứ Sáu, California và nhiều tiểu bang khác, cùng một số các tổ chức bênh vực di dân, đã khởi kiện chính sách mới của chính phủ Trump, muốn giảm số lượng di dân hợp pháp bằng cách từ chối visa đối với những người không có đủ tài sản và sử dụng phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements