Friday, 14/06/2019 - 07:24:32

Tòa án duy trì lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội


SAN FRANCISCO – Tòa kháng án Hoa Kỳ ngày thứ Sáu đã đứng về phía Tổng Thống Donald Trump trong nỗ lực cấm hầu hết người chuyển giới phục vụ trong quân đội, bằng cách yêu cầu thẩm phán tòa cấp dưới xem xét lại phán quyết của bà đối với lệnh cấm của chính phủ, vốn đã được Tối Cao Pháp Viện cho phép thi hành.

Tòa kháng án khu vực 9 đã bác bỏ phán quyết của Thẩm Phán Marsha Pechman tại Seattle, vốn cho rằng lệnh cấm của chính phủ đã vi phạm quyền hiến pháp của các binh sĩ là người chuyển giới. Hội đồng 3 thẩm phán của tòa kháng án đặt tại San Francisco đã không bình luận về lệnh cấm của chính phủ, mà chỉ nói rằng bà Pechman đã không tôn trọng lập trường của quân đội, và ra lệnh bà phải tôn trọng quân đội nhiều hơn.

Quyết định của tòa kháng án có thể sẽ củng cố thêm cho lập trường của chính phủ Trump, dù chính phủ vẫn phải chứng minh tính hợp lý của chính sách của họ. Vào tháng 1 năm nay, Tối Cao Pháp Viện đã hủy bỏ lệnh đình chỉ của tòa cấp dưới đối với lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, cho phép lệnh này được thi hành trong lúc quá trình kiện cáo diễn ra.

Tổng Thống Trump ban hành lệnh cấm người chuyển giới vào tháng 7, 2017, nói rằng quân đội cần tập trung vào quốc phòng, thay vì phải gánh vác khối chi phí y tế khổng lồ và bị phân tâm bởi việc thu nhận các binh sĩ chuyển giới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp