Wednesday, 09/05/2018 - 08:20:18

Tình yêu là sức mạnh

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Archimède là một nhà toán học và vật lý học nổi tiếng trong lịch sử. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông được người đời nhắc tới là: “Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả trái đất lên.”

Ông không kiêu ngạo, nhưng câu nói của ông khó thực hiện. Ông không thể đứng ngoài không gian, rồi cầm một chiếc cây thật dài đặt trên một điểm tựa, ứng dụng nguyên tắc đòn bẩy để nâng trái đất này lên. Tuy nhiên câu nói của ông đã được nhiều thế hệ sau này nhắc tới và được coi như là sức mạnh tinh thần giúp người ta tin rằng nếu họ biết cố gắng thì họ có thể vượt qua rất nhiều khó khăn.


Nến nguyện cầu tại nhà thờ St. Louis Cathedral ở thành phố New Orleans. (Getty Images)

Sau này, câu danh ngôn trên cũng là sức mạnh tinh thần cho Raoul Follereau, người đã sống qua hai Đại Thế Chiến, và giống như cha Thánh Damien, tông đồ của người cùi, ông đã hiến cuộc đời mình để giúp cho người cùi bằng những vận động trên khắp thế giới, kêu gọi sự trợ giúp cho người bị bệnh phong cùi. Ông đã dùng lại câu danh ngôn trên, có thay đổi đôi chút: “Hãy cho tôi một điểm tựa trong vũ trụ, tôi sẽ nâng cả trái đất này lên.”

Câu danh ngôn trên thật tuyệt vời. Nếu có một điểm tựa, người ta có thể di dời được nhiều vật nặng, người ta có sức mạnh để làm được những điều khó khăn. Trong cuộc sống này, chúng ta cần rất nhiều điểm tựa như thế. Nhưng điểm tựa quan trọng nhất trong tất cả mọi điểm tựa tinh thần, đó là tình yêu. Tình yêu là điểm tựa, là đòn bẩy, là sức mạnh lớn nhất trong đời sống của con người. Nếu có tình yêu, người ta có thể vượt qua được tất cả mọi sự. Cái nguyên cớ cao trọng nhất của tình yêu đó là sự hy sinh.

Chính vì thế mà Chúa đã hiến thân mình trên thập giá cho chúng ta: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” Chúa đã nói như thế và Chúa đã hiến thân trên thập giá. Chúa cũng muốn chúng ta không phải chỉ yêu bằng lời nói mà phải làm chứng cho tình yêu bằng cả việc làm.
Lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô sống vào thế kỷ 13 là một bản kinh khá phổ biến trong cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là Công Giáo. Có ý kiến cho rằng lời kinh này là lời cầu nguyện khuyết danh đã có trước đó. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng biết rằng cuộc đời của Thánh Phanxicô đã thể hiện lời kinh này bằng cuộc sống hoàn toàn hy sinh theo lời Chúa dạy để yêu mến anh chị em mình:

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu
Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

(Đây là bản dịch của Giám Mục Philípphê Nguyễn Kim Điền, phổ nhạc bởi linh mục Kim Long).

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp