Wednesday, 31/01/2018 - 08:54:34

Tin Xuân


(Hình từ Huyền Không Sơn Thượng Facebook)

Thơ MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

Con bướm nhỏ qua vườn mang tin sớm
Nắng chợt hồng trên cánh lá rung rinh
Cây tịch lặng, đọng đầu sương lấm tấm
Ta và người, cùng thở giữa mênh mông.

Hoa rất nhỏ, nhụy vừa tung phấn trắng
Gió bên trời nghiêng cánh chở tình đi
Một chút lòng mai sau là phấn trắng
Điểm tô đời ai biết những màu thi.

Cọng cỏ lao xao, xanh, cười vui nước biếc
Gợn bên hồ, con cá đớp lăn tăn
Mắt ai động, ngắm bóng mình tưởng thật
Đá và người, nhân ái quyện thành văn.

Con bướm nhỏ qua vườn vui nắng sớm
Ngắm vô cùng đất nở nụ cười hoa
Ngày chợt đến xóa màn đêm lận đận
Cây trái lành phơi phới những tình ta.

Hoa quá nhỏ, mắt người không thấy được
Đã bao ngày mài miệt dệt tình thi
Đời một thoáng, dâng vào lòng vĩnh cữu
Vẫn vô cùng, vĩnh cữu, bóng mùa đi.

Cọng cỏ mơn man xanh, đùa vui sương nước
Lòng mênh mông, chìm và lắng rất xa
Quên mai mốt chỉ bây giờ là thật
Hạnh phúc này, rất nhỏ lại quá đỗi bao la!


(Minh Đức Triều Tâm Ảnh là bút hiệu của tỳ kheo Giới Đức, là một trong những người sáng lập ra chùa Huyền Không (Huế) từ mái chùa lá ở đèo Hải Vân trước năm 1978. Sư Giới Đức sanh năm 1944, giỏi thơ văn, am tường hội họa, là một cao thủ cờ tướng, và cũng nổi tiếng về nghệ thuật thư pháp.)

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp