advertisements
Thursday, 22/07/2021 - 08:35:46

Tin tặc Trung Cộng trộm dữ liệu về sông Mekong


(Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Vào đầu tuần này, Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng cáo buộc Trung Cộng tấn công điện toán nhắm vào nhiều tổ chức toàn cầu. Một chi tiết trong cáo trạng này đã khiến nhiều người ngạc nhiên, do trong số các chính phủ bị tin tặc Trung Cộng nhắm đến có cả Cam Bốt, một trong các đồng minh Á Châu trung thành nhất của Bắc Kinh.

Theo truyền thông, mục tiêu của các tin tặc Trung Cộng là Bộ Ngoại Giao Cam Bốt và nội dung thảo luận giữa Trung Cộng và Cam Bốt về cách sử dụng sông Mekong. Bốn công dân Trung Quốc, gồm ba viên chức an ninh và một tin tặc làm việc theo hợp đồng, đã bị truy tố tội tấn công điện toán nhiều tổ chức toàn cầu, theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết vào thứ Hai.

Sông Mekong hay sông Cửu Long, còn được gọi là sông Lan Thương ở Trung Quốc, dài 2,700 dặm, bắt nguồn từ Trung Quốc chảy xuôi xuống dọc theo biên giới Miến Điện, Lào, Thái Lan, xuyên qua Cam Bốt và Việt Nam, đem lại sinh kế cho hàng triệu người sống dọc bờ sông.

Trung Quốc đang sử dụng quyền kiểm soát con sông này để gây ảnh hưởng với các nước ở hạ nguồn.

Theo cáo trạng của Hoa Kỳ, tin tặc Trung Cộng lấy trộm dữ liệu về sông Mekong trong ngày 10 tháng 1, 2018, cũng là ngày Cam Bốt mở Hội Nghị Hợp Tác Lan Thương - Mekong với các nước có liên quan, ở thủ đô Nam Vang.

Dữ liệu bị trộm có liên quan đến nội dung được thảo luận trong hội nghị. Ngoài ra, trong cùng ngày, tin tặc cũng chuyển nhiều bí mật thương mại và dữ liệu thủy âm vào một trương mục trên mạng do các tin tặc kiểm soát. Dữ liệu thủy âm là dữ liệu được thu thập bằng sóng âm, dùng để giám sát cấu trúc địa hình và vật thể dưới nước. Hiện chưa rõ dữ liệu thủy âm này có phải là dữ liệu của khu vực sông Mekong hay không.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements