Tuesday, 22/05/2018 - 08:56:15

Tiếp tục nghiên cứu Trái Đất từ trên caoTrong hình do cơ quan không gian NASA cung cấp, một phi thuyền của Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Địa Lý Đức và NASA được gọi là GRACE-FO đã được phóng lên quỹ đạo của Trái Đất trên hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 của công ty tư nhân. Vụ phóng phi thuyền này diễn ra tại căn cứ Không Quân Vandenberg tại California vào ngày thứ Ba. Trong sứ mạng này, phi thuyền sẽ ghi nhận sự thay đổi trong bầu khí quyển, đại dương, đất và tảng băng khi khối lượng được chuyển đổi giữa các thể nói trên. Cùng đi với phi thuyền lên không gian là năm vệ tinh truyền thông Iridium NEXT. (Bill Ingalls/NASA via Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp