Thursday, 24/03/2016 - 08:44:16

Tiền lương tối thiểu $15 đủ điều kiện để được biểu quyết trong tháng 11 ở California

Những người biểu tình đòi lương tối thiểu $15 Mỹ kim 1 giờ.

 

SACRAMENTO - Đã có một đề nghị tăng mức lương tối thiểu ở California lên $15 một giờ, từ đây cho tới năm 2021. Mức lương tối thiểu hiện nay của California là một trong những mức cao nhất trên toàn quốc: $10 một giờ. Hôm thứ Ba, đề nghị tăng lương đã hội đủ điều kiện để được đem ra biểu quyết trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 trên toàn tiểu bang.

Đề nghị ấy được ủng hộ bởi một nhóm nhân viên y tế thuộc nghiệp đoàn lớn nhất tiểu bang, sẽ tăng lương thêm $1 mỗi năm trong 5 năm sắp tới. Sau đó, những mức tăng lương tối thiểu sẽ được gắn liền với chi phí sinh hoạt.

Hai nhóm trong Nghiệp Đoàn Quốc Tế Các Nhân Viên Dịch Vụ đã phân chia sự ủng hộ của tổ chức này dành cho các sáng kiến cạnh tranh, ​​nhằm nâng cao mức lương tối thiểu của California.

SEIU United Healthcare Workers West đề nghị biện pháp ấy được chấp thuận vào hôm thứ Ba. Sean Wherley, phát ngôn viên của nhóm nhân viên y tế này, nói, “Đây là một đề nghị được đưa ra đầu tiên. Đây là một sáng kiến đầu tiên hội đủ điều kiện. Đây là một biện pháp trở thành trọng tâm.”

Hội đồng tiểu bang của SEIU, và hàng chục triệu Mỹ kim mà hội đồng này đã hứa sẽ chi tiêu cho một cuộc vận động trên toàn tiểu bang, đứng đằng sau một sáng kiến khác vẫn đang ở trong tiến trình thu thập chữ ký.

Kế hoạch đó sẽ tăng lương lên mức $15 vào năm 2020, cho các cơ sở kinh doanh lớn, và vào năm 2021 cho những cơ sở kinh doanh nhỏ hơn. Kế hoạch đó cũng sẽ tăng số ngày tối thiểu nghỉ bệnh được trả lương hàng năm, từ ba ngày tăng lên đến sáu ngày.

Hội đồng tiểu bang SEIU nói rằng họ hy vọng các biện pháp ấy có thể được sát nhập lại thành một, nhưng riêng biện pháp đã hội đủ điều kiện thì không thể được sửa đổi.

Wherley nói: “Một trong hai biện pháp ấy sẽ phải được rút lại”.
Nghiệp đoàn này sẽ có thời hạn từ đây cho đến ngày 30 tháng 6, một hạn chót do tiểu bang bắt buộc, để quyết định có loại bỏ hay không một trong các đề nghị tăng lương.

Phó thống đốc California Gavin Newsom, thuộc đảng Dân Chủ, đang ủng hộ cả hai đề nghị.
Các cơ sở kinh doanh và thống đốc Dân Chủ Jerry Brown nói rằng những mức tăng quá cao như vậy sẽ gây ra rất nhiều tốn kém. Trước đó trong tháng này, các giới chức Oregon chấp thuận một đạo luật. Luật này sẽ tăng mức lương tối thiểu của tiểu bang lên tới gần $15 tại các khu vực đô thị trong sáu năm sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp