Sunday, 19/04/2020 - 12:37:33

Tiền food stamps cho dân California được tăng hai lần trong đại dịch Covid-19


Một tiệm Burger King ở Oakland, Bắc California nhận thẻ EBT, tức là tiền trợ cấp thực phẩm Food Stamps, hay được gọi là CalFresh tại California. (Justin Sullivan/ Getty Images)

 

WESTMINSTER - Đối với những ai bỗng nhiên thấy tiền CalFresh, tức là tiền mà trước đây gọi là Food Stamps, được tăng lên trong thẻ EBT (Electronic Benefit Transfer) của họ, thì quý vị nên biết là chính quyền đã quyết định tăng thêm tiền cho người dân đang nhận trợ cấp thực phẩm, giúp người dân có thể xoay sở và đối phó trong cơn đại dịch coronavirus, nhất là đối với những gia đình đang có người bị thất nghiệp.

Theo thông báo của tổ chức California Association of Food Banks, tiền CalFresh của mỗi gia đình đang hội đủ điều kiện để nhận chương trình Food Stamps có thể sẽ được tăng hai lần trong tháng Tư và tháng Năm. Chính xác hơn là thẻ EBT của quý vị sẽ được thêm tiền vào ngày 12 tháng Tư và 10 tháng Năm.

Biện pháp tăng tiền food stamps này không đòi hỏi người đang nhận food stamps phải làm đơn xin thêm tiền, mà tiền sẽ tự động chuyển vào thẻ của người đã được vào chương trình trợ cấp thực phẩm.

Số tiền mà mỗi gia đình nhận được sẽ không giống nhau, mà tùy thuộc vào mức giới hạn của gia đình đó. Theo giải thích của tổ chức California Association of Food Banks, mỗi hộ hoặc gia đình sẽ được nhận thêm tiền food stamps đến mức tối đa được quy định theo luật.

Chẳng hạn, theo quy định thì một gia đình ba người chỉ có thể nhận tối đa là $509 tiền food stamps. Nếu trong tháng Tư và tháng Năm gia đình ba người này chỉ được nhận $200 mỗi tháng thì nay tiền khẩn cấp Covid-19 sẽ được tăng thêm $309 lên đến mức tối đa $509 cho ba người.

Tương tự như vậy, một gia đình hai người được hưởng tối đa $355, mà nếu gia đình này chỉ được cấp $40 mỗi tháng thì nay thẻ EBT của họ sẽ có thêm $315, tức là tổng số tiền được tăng đến mức tối đa $355.

Trong trường hợp gia đình hai người hoặc ba người đã được nhận food stamps ở mức tối đa thì họ sẽ không thấy thẻ EBT của họ được tăng thêm tiền.

Thẻ EBT được dùng như thẻ ATM. Người dân dùng thẻ để mua thức ăn mà thôi, tại hầu hết những nơi bán thực phẩm như siêu thị hoặc một số chợ của các nông gia (farmers' markets)

Ông Scott Murray, giám đốc tiếp thị của California Department of Social Services (cơ quan dịch vụ xã hội California), nói hồi đầu tháng Tư, “Chính quyền tiểu bang cung cấp tiền khẩn cấp này dành cho những gia đình hội đủ điều kiện, nhằm giúp cho trẻ em, gia đình, và các cá nhân có thức ăn trong cuộc khủng hoảng COVID-19.”

Tiền trợ cấp thực phẩm đặc biệt được gọi là Emergency Allotments (khoản tiền khẩn cấp). Chính quyền cũng cấp thêm tiền cho người lớn tuổi và người khuyết tật đang nhận trợ cấp của chương trình SSI (Supplemental Security Income).

Trong trường hợp của người lớn tuổi, họ có thể dùng EBT để mua thực phẩm trực tuyến trên mạng (online), để được giao thực phẩm tận nhà và không phải đến siêu thị để bị nguy cơ lây nhiễm coronavirus. Còn đối với hầu hết những người khác, họ phải đến siêu thị và tự dùng thẻ EBT để mua thức ăn.

Vào ngày 18 tháng Ba, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua Luật Ưu Tiên Gia Đình (Families First Act), nhằm giúp các tiểu bang có thể tăng tiền food stamps cho người dân trong cơn đại dịch Covid-19.

Đây là một trong các biện pháp mà chính quyền muốn kích thích nền kinh tế, giúp các cơ sở thương mại có thể sống còn trong mấy tháng bị đại dịch.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising