Wednesday, 31/07/2019 - 07:13:35

Thượng Viện phê chuẩn đại sứ Liên Hiệp Quốc

Thượng Viện Hoa Kỳ vào thứ Tư đã phê chuẩn bà Kelly Craft, người hiện là đại sứ Hoa Kỳ tại Canada, trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bất chấp các phản đối từ phe Dân Chủ, cho rằng bà Craft là người không có kinh nghiệm. Thượng Viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 56-34, gần như theo ranh giới đảng phái, để phê chuẩn cho bà Craft.
Tổng Thống Donald Trump đề cử bà Craft, 57 tuổi, vào vị trí tại Liên Hiệp Quốc theo đề nghị của lãnh đạo đa số Thượng Viện – Nghị Sĩ Mitch McConnell. Khi làm việc tại Liên Hiệp Quốc, bà Craft sẽ phải đối phó trước một công việc khó khăn, khi phải bênh vực chính sách “America First” của Tổng Thống Trump và chuyển các lời chỉ trích của ông tới Liên Hiệp Quốc, trong khi vẫn phải vận động các nhà ngoại giao nước ngoài ủng hộ các chính sách của Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp