Wednesday, 06/11/2019 - 07:25:32

Thượng Viện: Ngược đãi động vật là tội đại hình


(Getty Images)


Thượng Viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật coi việc ngược đãi động vật là tội đại hình liên bang. Dự Luật Ngăn Chận Ngược Đãi và Tra Tấn Động Vật (PACT Act) được phê chuẩn với số phiếu thống nhất của các nghị sĩ và đã được chuyển lên Tổng Thống Donald Trump.
Dự luật mới là phiên bản mở rộng của đạo luật cấm các video ngược đãi động vật 2010, và đã được Hạ Viện thông qua vào ngày 22 tháng 10, sau đó gởi lên Thượng Viện. Dự luật chỉ giới hạn tại các cơ sở thương mại liên bang và các tài sản liên bang, và không can thiệp vào các luật chống ngược đãi động vật ở các địa phương.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising