Tuesday, 18/06/2019 - 07:29:19

Thuế xăng ở California sẽ có hiệu lực vào 1 tháng 7


SACRAMENTO – Vào ngày 1 tháng 7, thuế xăng tại California sẽ bắt đầu có hiệu lực. Luật thuế này sẽ tăng thêm 5.6 cents cho mỗi gallons xăng. Số tiền thu được sẽ được dùng để tu sửa đường sá và cơ sở hạ tầng liên quan đến giao thông. Luật thuế mới dự kiến sẽ thu về cho tiểu bang hơn $50 tỷ Mỹ kim trong thập niên tới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp