Sunday, 01/04/2018 - 02:49:10

Thuế đánh vào giới triệu phú đã giúp người bệnh tâm thần tại California


Một phụ nữ vô gia cư đang băng qua đường tại Los Angeles. (Justin Sullivan/ Getty Images)

LOS ANGELES - Một mức thuế trên toàn tiểu bang đánh vào giới giàu đã thật giúp cải thiện một cách đáng kể các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần ở hạt lớn nhất của California, giúp giảm bớt nạn vô gia cư, việc giam tù, và những vụ phải vào bệnh viện, theo một bản phúc trình được công bố vào ngày thứ Ba, 13 tháng Ba, 2018 cho thấy.

Những khoản tiền thu được từ thuế, kết quả của một dự luật được cử tri thông qua trong năm 2004, cũng mở rộng mức tiếp cận với việc điều trị và giải quyết trường hợp cho gần 130,000 thanh thiếu niên ở Los Angeles County, theo bản phúc trình của Rand Corp.

Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng trong số đó có nhiều người nghèo và những người từ các cộng đồng thiểu số.
Những điều tìm thấy đáng lạc quan này xảy ra cách chỉ mấy tuần sau khi một cuộc kiểm tra kế toán phê phán của tiểu bang tố cáo các hạt ở California tích trữ tiền bảo hiểm sức khỏe tâm thần, và tố cáo tiểu bang không bảo đảm rằng số tiền này đang được chi tiêu.

Theo cuộc kiểm toán trong tháng Hai cho biết, Cơ Quan Các Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế California đã cho phép các cơ sở y tế tâm thần địa phương tích lũy được $231 triệu, trong những ngân quỹ không được chi tiều vào cuối năm tài chánh 2015-2016. Số tiền này cần phải được hoàn trả lại cho tiểu bang, vì không được chi tiêu theo khung thời gian được cho phép.

Dự Luật 63, hiện giờ được gọi là Đạo Luật Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, đánh một mức thuế 1 phần trăm trên những người kiếm được hơn $1 triệu mỗi năm, để trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại California. Luật này thu được chừng $2 tỷ mỗi năm cho các dịch vụ như vậy, chẳng hạn như việc ngăn ngừa bệnh tâm thần phát triển, làm giảm bớt thành kiến về bệnh, và cải thiện việc điều trị. Tổng cộng các quận hạt đã nhận được $16.53 tỷ.

Los Angeles County nhận được phần lớn nhất trong số tiền này.
Những ngân khoản này vượt quá các dịch vụ căn bản mà lâu nay các quận hạt cung cấp, giúp trả tiền cho những người làm việc tiếp xúc với những người vô gia cư và đánh giá mức độ khẩn cấp của những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong các bệnh viện.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp