Thursday, 10/01/2019 - 09:29:28

Thống đốc California đề nghị ngân sách $144 tỷ


Thống Đốc Gavin Newsom (Getty Images)

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom đã đề nghị $144 tỷ Mỹ kim trong kế hoạch ngân sách đầu tiên của ông, được công bố vào thứ Năm, tăng 4% so với kế hoạch hiện tại. Kế hoạch ngân sách của tân thống đốc cũng bao gồm $13.6 tỷ Mỹ kim để góp vào quỹ để dành của tiểu bang, và để chi trả các khoản nợ cùng tiền phúc lợi hưu trí. Trước đó, ông Newsom đã hứa sẽ đi theo chính sách tài chính tiết kiệm của người tiền nhiệm là Thống Đốc Jerry Brown.

Cũng giống như ông Brown, ông Newsom nói rằng ông đang chuẩn bị cho California đối phó với một cuộc suy thoái không thể tránh khỏi. “Kế hoạch ngân sách này là một nền tảng tài chính vững chắc cho tiểu bang chúng ta, bằng cách trả bớt nợ và mở rộng quỹ dự trữ,” ông Newsom nói.

Quốc hội tiểu bang sẽ bắt đầu thảo luận về đề nghị của ông Newsom, và sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để phê chuẩn dự luật ngân sách. Ông Newsom trước đó đã đề nghị chi hơn $2.5 tỷ Mỹ kim tập trung cho giáo dục trẻ nhỏ và y tế. Ông cũng dự định yêu cầu các nhà lập pháp mở rộng chương trình cho nghỉ phép có lương dành cho những người mới có con. Ông gọi kế hoạch ngân sách của mình là “California for All,” với mục tiêu giảm bớt khoảng cách giàu nghèo.

Trong năm nay, thu nhập của tiểu bang đã tăng đáng kể từ sau khi quốc hội và Thống Đốc Brown phê chuẩn ngân sách $139 tỷ Mỹ kim cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Một cơ quan phi đảng phái vào tháng 11 vừa qua đã dự đoán rằng, chính quyền sẽ có dư ra thêm $15 tỷ để chi dùng cho năm tới, ngoài $15 tỷ dành cho quỹ dự trữ, vốn là số tiền tối đa được cho phép theo hiến pháp tiểu bang.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp