advertisements
Friday, 04/10/2019 - 08:02:36

Thống đốc Cali ký luật cải tổ các trường bán công


SACRAMENTO - Thống Đốc Gavin Newsom đã ký đạo luật mới cải tổ cách hoạt động của các trường bán công (charter school). Trường bán công cũng là trường công, nhưng hoạt động theo các quy định khác so với các trường công lập truyền thống.
Bất kỳ ai cũng có thể xin phép mở trường bán công, và luật tiểu bang yêu cầu các học khu phải phê chuẩn nếu các trường bán công này đáp ứng được các yêu cầu cơ bản. California hiện có hơn 1,300 trường bán công, phục vụ khoảng 10% của hơn 6.2 triệu học sinh tại tiểu bang.

Giới chỉ trích, bao gồm cả các công đoàn giáo viên, từ lâu đã đổ lỗi rằng số lượng quá nhiều các trường bán công đã gây thiếu hụt tài chính cho các trường công lập truyền thống. Tuy nhiên, giới ủng hộ lại cho rằng các trường bán công là cần thiết, để học sinh có thêm nhiều sự lựa chọn bên ngoài các trường công lập truyền thống.
Đạo luật được Thống Đốc Newsom ký hôm thứ Năm là một sự thỏa hiệp, cho các học khu có thêm quyền lực trong việc phê chuẩn cho các trường bán công. Ví dụ, một học khu có quyền từ chối đơn xin mở trường bán công, nếu học khu này đang gặp khó khăn tài chính.

Ngoài ra, đạo luật mới cũng cho phép những người xin mở trường bán công được quyền kháng án quyết định của học khu lên hội đồng giáo dục quận hạt hoặc tiểu bang. Luật mới cũng yêu cầu các học khu phải đóng cửa các trường bán công không đáp ứng tiêu chuẩn về thành tích học thuật hoặc tài chính. Đồng thời, mọi giáo viên tại các trường bán công cũng phải có chứng chỉ, bằng cấp, tương đương với các giáo viên tại trường công lập truyền thống.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements