Thursday, 04/06/2020 - 08:07:16

Thông báo của Food Bank of Orange County

Vì vấn đề bảo vệ các đồng bào cao niên trong cơn dịch hiện nay, văn phòng thực phẩm chúng tôi xin được giao các thùng thực phẩm đến tận tay các quí vị cao niên.

Xin tất cả các bác và các anh chị ở yên trong nhà chúng tôi sẽ mang thực phẩm của tháng Sáu đến tận nhà, nếu đến sau ngày 22 tháng Sáu, nếu có vấn đề trở ngại thất lạc hay sai địa chỉ xin quí vị hãy đến văn phòng chính ở 11870 Monarch St, Garden Grove, CA 92841 để lãnh.

Có gì xin quí vị liên lạc với chúng tôi ở số: 714-667-0717.

Các quí vị lãnh ở công viên Garden Grove gần trường Bolsa Grande xin đi lãnh lần sau ngày 23 tháng Sáu để chúng tôi sẽ mang đến tận nhà cho quí vị.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements