Friday, 31/05/2019 - 10:28:48

Thiền Viện Chân Nguyên

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Thiền Viện Chân Nguyên
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Nghĩa đã nói: Tui có đạo Phật, có pháp danh. Đạo Phật dạy con người hành xử tốt, tui biết. Nhiều người lại lợi dụng đức tin để thỏa mãn tính làm biếng của họ, không đi làm mà vẫn có "chúng sanh" cúng dường, một thời gian họ càng tham lam hơn, muốn có nhiều tiền để mua đất, cất chùa bự bự, kiếm nhiều tiền hơn. Không làm được, thì đi lừa đảo, kiếm nhiều tiền mà không cần đi làm. Đó là hàn động của đám lưu manh, thảo khấu, vì vậy, tui tuy là có pháp danh nhưng tui không tin mấy ông thầy chùa ở bất cứ nơi nào.
Advertising