Wednesday, 21/12/2016 - 08:05:59

Thiên Chúa ở cùng chúng ta


Khoảng 700 năm trước Chúa giáng sinh, khi vương quốc miền Nam của Israel đang trên đà suy yếu, qua miệng tiên tri Isaia, Chúa đã nói với vuaAchaz hãy xin Chúa một dấu lạ. Vua nói vua không dám thử thách Chúa và Chúa đã dùng miệng tiên tri Isaia để tiên báo một điềm lạ vĩ đại: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Lời tiên báo này đã được thực hiện. Nhưng để thực hiện lời tiên báo Thiên Chúa đã phán ngày xưa về việc trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ Đấng Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta thì cần đến sự cộng tác của rất nhiều người.

Trước hết đó là sự cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đối với Giáo Hội điều này không có gì sai vì Đức Mẹ Maria đã sinh Con Thiên Chúa làm người. Nhưng câu hỏi tại sao Đức Maria, một cô thôn nữ bình dị, lại được ơn cao trọng như thế, thì chỉ có thể trả lời được bởi những ai tin vào những sự trọng đại mà Thiên Chúa đã làm cho con người, và bởi những aibiết tôn kính và yêu mến Mẹ Maria: Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria từ muôn đời, bởi vì Mẹ là đấng tinh tuyền trọn hảo mà Thiên Chúa đã tìm kiếm được để cưu mang và sinh hạ Chúa Cứu Thế. Ở nơi Đức Trinh Nữ Maria thì trọn vẹn cuộc đời của Mẹ là dâng cho Chúa và tuyệt đối vâng phục thánh ý của Chúa. Trong ngày Truyền Tin, Trinh Nữ Maria đã thưa với sứ thần rằng: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.”

Sau sự cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cần phải nhắc đến sự cộng tác của Thánh Giuse là bạn rất thanh sạch của Đức Trinh Nữ và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Sau khi thấy Maria, người bạn đã đính hôn với mình mang thai, mà thánh nhân chưa biết rằng đó là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, thì lòng ngài rất phân vân. Trong Phúc Âm, Giuse được gọi là người công chính, cho nên trước sự việc đó, Giuse đã tìm hiểu thánh ý Chúa trong âm thầm và cầu nguyện. Nhưng khi được sứ thần của Chúa báo trong giấc mộng rằng Maria thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần và người con sinh ra sẽ được đặt tên là Giêsu và sẽ là Đấng cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ, thì lúc tỉnh dậy, thánh nhân đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, và đảm nhận phần trách nhiệm của mình mà Chúa giáo phó cho ngài.

Thiên chức làm Mẹ Chúa Cứu Thế chỉ giao phó cho một người là Đức Trinh Nữ Maria. Thiên chức làm dưỡng phụ, làm cha nuôi Chúa Giêsu chỉ giao phó cho một người là Thánh Cả Giuse. Nhưng tất cả mọi người Kitô hữu đều được mời gọi đón nhận và làm cho Chúa Cứu Thế được sinh ra trong lòng của mình.

Ý nghĩa của tên gọi Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta biết hoan hỉ xin Chúa Cứu Thế đến với mình. Ngày xưa Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến xin Đức Trinh Nữ Maria cộng tác vào việc sinh Đấng Cứu Thế và Chúa đã sai sứ thần tới trấn an Thánh Giuse xin ngài vui lòng tham gia vào chương trình này. Chúa không sai sứ thần tới hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng chính Đấng Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta đã hỏi ý kiến là chúng ta có muốn đón nhận Ngài hay không? Lậy Chúa xin hãy đến.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp