Wednesday, 01/01/2020 - 09:23:54

Thiên Chúa Hiển Linh


Ba đạo sĩ tìm đến Chúa

Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Trong Mùa Giáng Sinh có ba Thánh Lễ lớn, đó là Lễ Giáng Sinh, Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, và Lễ Hiển Linh. Theo tiếng Hy Lạp, “hiển linh” có nghĩa là “tỏ mình ra” hay “mạc khải.” Trong Thánh Lễ Hiển Linh hôm nay, Giáo Hội nhấn mạnh đến ý định của Thiên Chúa muốn mạc khải cho nhân loại, đặc biệt là những người dân ngoại qua hình ảnh ba nhà đạo sĩ, Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Lời Nguyện Nhập Lễ trong Thánh Lễ hôm nay đã nói lên điều này: “Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa.” Điều Thiên Chúa mong đợi và Giáo Hội mừng kính hôm nay đã và đang được hình thành trong dân thánh Người.
Như Tiên Tri Isaia tiên báo, dân thánh Chúa như những dân tộc thuộc mọi quốc gia tìm về ánh sáng của Thiên Chúa soi đường, và ánh sáng của Thiên Chúa càng tỏ rạng hơn từ khi Ngôi Lời nhập thể và ở giữa thế gian. Cùng hướng về ánh sáng dẫn đường, chúng ta gia nhập đoàn lữ hành thuộc mọi quốc gia dân tộc trên thế giới, đến bái thờ Chúa Hài Đồng.
Theo Thánh Matthêu, thánh sử duy nhất ghi lại câu chuyện ba nhà đạo sĩ đến bái thờ Hài Nhi Giêsu, vinh quang của Chúa Giêsu không chỉ hiển linh khi giáng trần, nhưng còn tỏ mình ra cho nhân loại cho đến tận cùng trái đất như lệnh truyền Ngài để lại trước khi về trời: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:19-20).
Khi đọc lại câu chuyện giáng sinh của Chúa Giêsu và câu chuyện Ngài lên trời, chúng ta thấy ý định của Thiên Chúa được hiển linh cách rõ ràng. Lễ Hiển Linh không chỉ tỏ ra cho dân ngoại nhận biết Thiên Chúa hay chỉ nói lên ánh sáng của Ngài được chiếu sáng nơi tăm tối, nhưng còn nói lên ý định tràn đầy yêu thương là Ngài muốn được hiển linh giữa muôn dân trên khắp mặt đất cho đến ngày tận thế.
Chúng ta hân hoan mừng Lễ Chúa Hiển Linh để được xác tín Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể qua việc Ngài tỏ mình ra cho dân ngoại. Qua Thánh Lễ này, Giáo Hội cũng muốn hướng lòng chúng ta về sứ vụ Chúa Giêsu đã để lại, đó là tiếp tục bước theo Chúa và làm cho vinh quang của Ngài không ngừng hiển linh qua chính cuộc sống của mình. Chính nhờ ánh sáng hiển linh của Chúa Giêsu mà chúng ta đã đón nhận được ơn cứu độ, và ánh sáng hiển linh này cần được chiếu tỏa như lòng Chúa mong đợi. Như xưa các nhà đạo sĩ đã không để uy quyền của Hêrôđê tiêu diệt, ngày nay chúng ta cũng nỗ lực không để cho cám dỗ và quyền lực của thế gian làm lu mờ hay dập tắt đi ánh sáng hiển linh của Thiên Chúa. Nếu cần phải thay đổi phương hướng của cuộc đời, như các nhà đạo sĩ ngày xưa đã phải đổi “qua đường khác, trở về xứ sở mình,”chúng ta cũng cần mạnh dạn hoán cải cuộc đời của mình để ánh sánh hiển linh của Thiên Chúa được chiếu tỏa không ngừng.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Thiên Chúa Hiển Linh
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp