Monday, 02/05/2016 - 10:12:00

Thị trưởng nói người nghèo đi chỗ khác chơi, nếu không có đủ tiền để sống ở Costa Mesa

QUẬN CAM - Tùy theo nghị viên Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa nào mà bạn hỏi, họ sẽ cho ý kiến khác nhau, về đề nghị bắt buộc các công ty xây cất phải xây thêm nhà với giá phải chăng trong các dự án phát triển gia cư dành cho người nghèo. Một nghị viên có thể khen đề nghị này rất cần thiết cho người có lợi tức thấp, một nghị viên khác lại nói đó là cách thức thành phố dùng để moi tiền của công ty.


Dù có ý kiến thế nào chăng nữa, đề nghị này đã bị các nghị viên Costa Mesa gác qua một bên, trong một phiên họp vào đêm thứ Ba, 19 tháng Tư, 2016.

Theo đề nghị có thể trở thành một điều lệnh này nếu được thông qua, các công ty phụ trách một số dự án phải bao gồm những đơn vị gia cư giá cả phải chăng, nếu không thì phải nộp lệ phí cho thành phố.
Bà Nghị Viên Katrina Foley, người đã đưa vấn đề này ra trước hội đồng thành phố, nói, “Mục đích là để bảo vệ phẩm chất của cộng đồng. Tôi chưa thấy chúng ta làm điều đó, và chắc chắn chúng ta không cung cấp nhà ở cho lực lượng lao động của chúng ta.”

Nữ Nghị Viên Sandy Genis cũng nói rằng một điều lệnh như vậy có thể được áp dụng cho những dự án nào nhận được một số loại khích lệ hoặc phúc lợi từ thành phố,.

Bà nói, “Nếu chúng ta đang cho một cái gì đó, thì chúng ta cần phải nhận lại một cái gì đó. Nếu chúng ta muốn có một cộng đồng lành mạnh, thì chúng ta cần phải có nhà ở cho những người lao động.”

Hồ sơ của thành phố cho thấy “một phần ba trong tổng số các thành phố và các quận hạt ở California đã thông qua một số hình thức quy hoạch vùng có tính cách bao hàm,” trong số đó có 10 thành phố ở Orange County.

Tuy nhiên, quyền thị trưởng Jim Righeimer nói rằng ông “hoàn toàn chống lại” ý tưởng ấy, mà ông gọi là kế hoạch “gia cư được xã hội hóa.”

Ông nói, “Đó là gì, đó là ăn cắp. Đó là việc lấy tiền từ một người không thuộc về bạn. Chính quyền vào cuộc, thông qua những luật nói: Bạn trả tiền vì tôi có quyền lực trên bạn, tôi đã có những lá phiếu ở đây. Bạn không thể xây nhà trên đất của bạn, trừ khi bạn đưa tiền cho ai đó. Đó là ăn trộm.”

Đối với những người đang vất vả đi tìm nhà mà họ có thể có đủ khả năng để mua, ở trong và xung quanh vùng Costa Mesa, ông Righeimer khuyên họ nên đi kiếm ở những nơi khác.

Ông nói trong buổi họp vừa qua, “Tôi nói rất rõ ràng, và đây là một lời kêu gọi đánh thức cho người ta: Nếu bạn không có đủ khả năng để sống ở đây, và con cái của bạn không thể có được nhà ở tử tế, thì bạn nên kiếm nơi nào mà bạn có thể đủ khả năng để mua.”

Bà Nghị Viên Foley nói rằng đó là điều “tức cười” khi nói với các gia đình, thậm chí những người đã sống nhiều nằm trong cộng đồng, rằng “đã đến lúc họ phải dời sang sống ở tiểu bang Arkansas hoặc ở đâu đó, bởi vì như quý vị biết đấy, hiện nay chỗ chúng ta quá đắt đỏ đối với họ, và họ không có thêm quyền để sống ở đây.”

“Đó không phải là ăn trộm, đó không phải là theo xã hội chủ nghĩa,” bà Foley nói về khái niệm gia cư dành cho người nghèo. Bà xem đó là “một lợi ích cho cộng đồng chúng ta.”

Sau khi tranh cãi về vấn đề này, cuối cùng Hội Đồng Thành Phố quyết định không xúc tiến việc đưa ra điều lệnh ấy.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp