Friday, 01/12/2017 - 11:38:31

Thị trường Mỹ mở cửa cho xoài Việt Nam


Xoài được bày bán ở một khu chợ tại tỉnh Bến Tre, trong hình chụp năm 2016. Với sự chấp thuận của chính phủ Mỹ và sẽ có hiệu lực từ cuối năm 2017, Việt Nam sẽ được phép xuất cảng 3,000 tấn xoài vào thị trường Hoa Kỳ mỗi năm, tương đường với số xoài được trồng ở Mỹ. Hiện nay hầu hết xoài bán ở Mỹ đều xuất phát từ Mễ Tây Cơ, Ecuador và Peru. (Christian Berg/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Có lẽ là từ đầu năm sau, 2018, người Việt ở California và khắp nước Mỹ sẽ có cơ hội ăn xoài trồng ở Việt Nam, bên cạnh xoài từ các quốc gia Trung Mỹ Châu được bán từ bấy lâu nay.

Chính phủ Hoa Kỳ đã loan báo rằng xoài trồng ở Việt Nam hiên nay đã hội đủ tiêu chuẩn để được nhập cảng vào Mỹ, căn cứ theo cách duyệt xét qua hệ thống đòi hỏi thứ trái cây này phải được xử liệu bằng phương pháp chiếu bức xạ.

Theo Cơ Quan Thanh Tra Sức Khỏe Thực Vật Và Động Vật Hoa Kỳ (APHIS) cho biết, các lô hàng cũng phải được đính kèm một bản khai báo nói rằng lô hàng đã được kiểm tra, và không có thứ nấm gây bệnh thực vật là Macrophoma mangiferae và Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae.

Quyết định cuối cùng sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12, 2017, tức là từ đầu năm sau xoài Việt Nam sẽ được nhập vào Hoa Kỳ theo các qui định nói trên.

Theo APHIS cho hay, khoảng 3,000 tấn xoài của Việt Nam sẽ được nhập cảng hàng năm, tương đường với số lượng xoài sản xuất tại Mỹ.

Trước sự quan tâm của những người trồng trọt ở Mỹ về ảnh hưởng đến nền kinh tế, APHIS cho biết rằng từ năm 1997 cho tới năm 2015, lượng xoài tươi nhập cảng tăng đã tăng từ 187,000 tấn lên đến 391,000 tấn.
APHIS nói, “Khối lượng nhập cảng từ Việt Nam là tương đương với khối lượng được sản xuất tại Hoa Kỳ. Tuy vậy những khối lượng nhập cảng này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với xoài. Khối lượng xoài tươi nhập cảng từ Việt Nam chiếm chưa tới một phần trăm trong tổng lượng xoài nhập cảng.”
Từ lâu các nước Trung và Nam Mỹ đã cung cấp đại đa số xoài được bán ở thị trường Mỹ. Trong số các nước chính yếu sản xuất xoài, có Mexico, Ecuador, và Peru.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp