Monday, 22/02/2016 - 10:42:38

Thêm nhiều cử tri California không muốn liên kết với đảng chính trị

Vận động cử tri tại Nevada
Bên trái là Nghị Sĩ Ted Cruz đang tiếp xúc giới truyền thông tại trung tâm Durango Hills trước khi hô hào trước đám đông tại Las Vegas ngày thứ Hai. Trong cùng ngày, bên phải, Nghị Sĩ Marco Rubio cũng gặp cử tri tại tiểu bang Nevada nhưng ở Reno. Trong ngày thứ Ba, đảng Cộng Hòa sẽ có bầu cử sơ bộ tại Nevada, nơi mà người ta tiên đoán ông Donald Trump sẽ thắng cả hai nghị sĩ nói trên. Riêng tại California, Cộng Hòa đã bị sụt giảm trong số cử tri muốn liên kết với đảng này. (Hình: Ethan Miller/ David Calvert / Getty Images)


WESTMINSTER – So với người dân trên toàn quốc, dân California đang có khuynh hướng không muốn bị liên kết với hai đảng chính trị, Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Trong khi đó, cuộc tranh cử tổng thống năm nay, dù đang trong giai đoạn bỏ phiếu sơ bộ hay đảng tuyển, đã cho thấy sự chia rẽ trầm trọng giữa hai đảng trong khối cử tri.

Người ở các tiểu bang khác sẵn sàng lên tiếng cho đảng của mình, trong khi người California không mấy muốn đứng nghiêng hẳn về đảng nào. Trong cùng thời gian, số người rời bỏ đảng Cộng Hòa đã tăng tại California.

Đây là một số chi tiết được các phân tích gia nhận thấy qua một tường trình mới nhất được Tổng Lục Sự California ông Alex Padilla công bố hôm thứ Hai. Tường trình này cho thấy 24% cử tri California giờ đây chính thức công nhận họ “không thuộc đảng phái” nào hết. Đây là từ ngữ mà các viên chức sử dụng để mô tả thành phần cử tri độc lập, không đứng với đảng Dân Chủ hay với đảng Cộng Hòa.
Tỉ lệ nói trên đã tăng gần 3 phần trăm kể từ cuộc bầu cử cuối cùng vào năm 2012.

Chiều hướng từ bỏ đảng chính trị đã bắt đầu được ghi nhận tại California kể từ một thập niên trước, và chiều hướng ấy đã tăng tốc độ kể từ năm 2008.

Một phân tích gia nói với nhật báo Los Angeles Times rằng số cử tri tự liên kết với Dân Chủ hiện nay đã không thay đổi là bao nhiêu so với kỳ bầu cử trước, trong khi số cử trị với đảng Cộng Hòa thì bị sụt giảm thấy rõ và nhanh. Trong cùng thời gian, số người tự nhận là cử tri độc lập lại tăng mạnh.

Tường trình mới từ văn phòng của Tổng Lục Sự Califronia cho thấy khoảng cách khác biệt giữa tỉ lệ cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng Hòa là 15 phần trăm.

Cộng Hòa đã nắm không tới 28% cử tri trên toàn tiểu bang. Tỉ lệ này giảm ba phần trăm kể từ đầu chu kỳ bầu cử năm 2012.

Trong khi đó, Dân Chủ chiếm 43% và vẫn nhiều hơn Cộng Hòa. Tuy nhiên, tỉ lệ này đã bị giảm nhẹ.
Trước khoảng cách khác biệt về lập trường cũng như quan điểm của hai khối cử tri lớn tuổi và trẻ tuổi, các chuyên gia nhận thấy có sự di chuyển của cử tri vào thành phần trung lập, và họ cho rằng xu hướng này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Các cử tri trẻ tuổi có khuynh hướng là cử tri độc lập hoặc Dân Chủ, trong khi cử tri lớn tuổi có khuynh hướng theo đảng Cộng Hòa.

Các viên chức bầu cử của tiểu bang Califirnia đã nghiên cứu thành phần cử tri mỗi năm, và họ nhận thấy sự tách rời khỏi các đảng chính trị đã được thấy rõ trong những năm có bầu cử tổng thống.

Trong tường trình vào tháng Giêng 2008, gần 20 phần trăm cử tri California đã không liên kết với một đảng chính trị nào. Trước đó, năm 2004, số cử tri độc lập là 16 phần trăm.

Sự thay đổi trong báo cáo mới nhất về cử tri và đảng chính trị cho thấy Cộng Hòa đã bị thua thiệt nhiều hơn so với Dân Chủ. Kể từ năm 2006, chưa có một đảng viên Cộng Hòa nào thắng cử trong những cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang. Và tỉ lệ cử tri đoàn của đảng Cộng Hòa cũng đã bị sụt bảy phần trăm.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp