Wednesday, 27/05/2020 - 07:04:27

Thêm 46 văn phòng DMV mở cửa vào thứ Năm


Người dân xếp hàng chờ vào một văn phòng của Nha Lộ Vận California tại thành phố San Francisco ngày 11 tháng 5, 2020. (Getty Images)

 

SACRAMENTO – Nha Lộ Vận California (DMV) sẽ mở cửa thêm 46 văn phòng vào thứ Năm, nhằm giúp đỡ các khách hàng đã có hẹn trước và thực hiện các dịch vụ cần người dân phải đích thân đến văn phòng.

DVM khuyến khích mọi người nên sử dụng các dịch vụ trên mạng, bao gồm cả việc xin cấp bằng lái hoặc gia hạn giấy ghi danh xe. Trước đó trong tháng này, DMV cũng đã mở cửa 25 cơ sở. Các văn phòng mở cửa vào thứ Năm của DMV sẽ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, riêng vào thứ Tư, văn phòng sẽ mở cử từ 9 giờ sáng.


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements