Monday, 12/08/2019 - 04:28:47

Thấy gì qua việc Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Nguyễn Xuân Phúc ngưng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu


Nguyễn Thanh Nghị (bên trái) cùng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang ngày 29 t háng 7, 2019. (Báo Lao Động)


Bài DÂN LÀM BÁO

Vào tháng 8 năm 2018, mặc dù Luật Đặc Khu chưa được Quốc Hội thông qua nhưng Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bật đèn xanh cho Kiên Giang lập quy hoạch tổng thể để phát triển Phú Quốc theo định hướng trở thành đặc khu kinh tế. Nhưng vào tháng 8 năm nay, Nguyễn Thanh Nghị, con của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện là Bí Thư Tỉnh uỷ, đã gửi văn bản chính thức đề nghị Thủ Tướng xem xét, chấp thuận cho tỉnh tạm dừng việc phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế, cho tới khi Luật Đặc Khu được Quốc Hội thông qua.
Sự việc này cho thấy:
- Nguyễn Thanh Nghị và các đại gia đang muốn đầu tư vào các dự án lớn và bất động sản không thể ngồi yên chôn vốn và chờ đến khi quốc hội thông qua Dự Luật Đặc Khu, mở cửa cho Tàu vào thuê mướn đến 99 năm.
- Đây là một hành vi chống đối trong nội bộ đảng đối với kế hoạch "một vành đai, một con đường" mà ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là mắc xích quan trọng. Thực hiện cho bằng được kế hoạch này đã được các quan chức cao nhất của Bắc Kinh lập đi lập lại với Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến khấu đầu của bà ta tại Bắc Kinh vừa qua. Phản ứng của Kiên Giang cũng đã xảy ra trong lúc Tàu cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Bãi Tư Chính.

- Trong khi chờ đợi ý kiến Thủ Tướng, Nguyễn Thanh Nghị và các quan chức tại Kiên Giang cũng yêu cầu để tỉnh được sử dụng ngân sách địa phương và tự đưa ra quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc chứ không theo hướng đặc khu.
- Điều này cho thấy khuynh hướng tách rời và tự trị về mặt phát triển kinh tế và làm giàu của phe cánh Nguyễn Tấn Dũng tại Kiên Giang. Khuynh hướng này được sự hỗ trợ bởi các đại gia, giới đầu cơ bất động sản đang bị bó tay vì không thể làm ăn khi Luật Đặc Khu chưa được thông qua và những quy hoạch theo hướng Luật Đặc Khu vì thế đã phải tạm ngừng, đông lạnh.
Với sự hèn nhát của phe "thế lực thờ địch" mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng trong vụ Bãi Tư Chính, làm mất niềm tin trong nội bộ đảng viên, phe "thế lực thờ tiền" trong đảng đang tìm cách phản công?
(12 tháng 8, 2019)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements