Thursday, 31/05/2018 - 07:59:47

Thành Kính Phân Ưu anh Joseph Nguyễn Văn Tuyên

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Anh Tran đã nói: TT/VC Trần Anh phục vụ trên HQ-406 năm 1969 dưới sự Chỉ huy của Hạm Trưởng Nguyễn văn Tuyên và Hạm phó Đ/úy Đoàn quan Vũ...Thành kính phân ưu cùng gia quyến.Cẩu nguyện hương hồn Hạm Trưởng về nhan thánh Chúa.