Wednesday, 11/07/2018 - 04:03:52

Thành kiến Nazarét

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Ông Giêsu là ai đây? Bởi đâu ông đã làm được những chuyên rất lạ lùng? Ai ở Nazarét cũng biết rằng ông là con ông Giuse và bà Maria. Những người anh chị em họ hàng của ông không phải là người xa lạ trong cái thôn làng nhỏ bé đó. Rồi ông cũng không phải là một bác thợ mộc theo nghề cha truyền con nối của cha ông là Giuse sao? Quả thật, những người Do Thái ở nơi làng quê Nazarét đã nói không sai về tông tích trần gian của Chúa Giêsu là con ông Giuse và bà Maria.


Làng Nazareth được bảo tồn đến ngày nay. (TripAdvisor)

Nhưng họ đã không biết mầu nhiệm dấu ẩn của Con Thiên Chúa xuống thế làm người: Ngài đã được thụ thai trong lòng của bà Maria bởi quyền phép Chúa Thánh Thần và ông Giuse chỉ là cha nuôi, chỉ là dưỡng phụ. Ngài là người con duy nhất của hai ông bà. Tên của các anh chị em được kể ra trong Phúc Âm chỉ là những anh chị em họ hàng. Ngài đã sống ẩn dật 30 năm ở ngôi làng Nazarét đó.

Nhưng tại sao những người đồng hương giờ đây lại có những thắc mắc và kinh ngạc về Ngài? Họ thấy Ngài đi xa và họ đã nghe lời đồn thổi về lời giảng dạy mới lạ và đầy uy quyền, cùng những phép lạ Ngài đã thực hiện ở những nơi chốn khác.

Nhưng họ đã không tin và chấp nhận Ngài bởi vì Ngài là một con người quá quen thuộc trong xóm làng của họ: Thân thế thì tầm thường, gia đình thì nghèo nàn, họ hàng thì chẳng có ai quyền thế. Càng không thể tin được ông này như người ta đồn thổi là Thiên Sai, là Đấng Cứu Tinh, là Đấng mà Dân Do Thái đang mong đợi, là Đấng mà các tiên tri đã loan báo và họ đã vấp phạm tới Ngài.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói câu này với họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ tại quê hương, gia đình họ hàng mình.”

Quả thật, họ đã không tin bởi vì những cái họ đã thấy trước đây về Ngài đã không thuyết phục họ về những cái họ đang thấy hiện tại về Ngài. Họ đã không tin vì thành kiến. Họ đã đóng khung Thiên Chúa vào trong cái thành kiến nhỏ bé của họ, và họ nhất định như chúng ta đã từng làm: “cái này thì phải như thế, cái kia thì không thể làm khác được, mọi cái không giống như tôi nghĩ, tôi làm đều là sai.”

Họ và cả chúng ta nữa, khi chúng ta không bước ra khỏi thành kiến và sự đóng khung của mình thì chúng ta sẽ không nhìn thấy những khung trời mới mẻ và sự khôn ngoan mà Thiên Chúa cất giấu ở nơi trần gian này.
Dân làng Nazarét đã đoán sai về Chúa Giêsu, không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Tinh mà dân tộc họ đang mong chờ, và ngay cả những người Do Thái tin vào Chúa Giêsu, như các tông đồ, các môn đệ và những người theo Ngài, cũng không hoàn toàn hiểu được chính xác mục đích và sứ mạng của Chúa Cứu Thế. Chỉ sau khi Chúa chấp nhận cái chết hiến tế trên thập giá, sống lại và lên trời, thì họ mới hiểu ra cách thức Thiên Chúa đã dùng để mang lại ơn cứu độ cho con người.

Đường lối của Thiên Chúa và tư tưởng của con người rất ít gặp nhau, như Chúa đã dùng lời tiên tri Isaia để nói lên điều đó: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các người không phải là đường lối của Ta.” (Is 55, 8)

Chính vì thế mà Thiên Chúa nhân lành, luôn luôn trung tín sửa lại những gì là sai trái ở nơi con người. Điều quan trọng là chúng ta có thể thoát ra khỏi những thành kiến của mình để vâng theo đường lối của Chúa hay không?

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Thành kiến Nazarét
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising