Friday, 03/02/2017 - 11:24:53

Thẩm phán ngăn chặn sắc lệnh cấm nhận di dân của Trump

Chiến thắng pháp lý chống sắc lệnh của Trump
Công Tố Viên Tiểu Bang Noah Purcell đang nói với các ký giả trong lúc Bộ Trưởng Tư Pháp Bob Ferguson của tiểu bang Washington đứng bên cạnh (đeo kiếng). Tiểu bang này cùng với Minnesota đã kiện chống sắc lệnh ngăn chặn di dân của Tổng Thống Donald Trump, và ngày thứ Sáu một thẩm phán liên bang tại Seattle đã công bố phán quyết ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump. Phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức và trên toàn quốc Hoa Kỳ. (Karen Ducey/ Getty Images)


SEATTLE – Lệnh cấm nhận di dân và người tị nạn của Tổng Thống Donald Trump đã bị tạm thời ngăn chặn bởi một thẩm phán liên bang làm việc tại Seattle. Phán quyết của thẩm phán có hiệu lực trên toàn quốc.

Thẩm Phán Tòa Khu Vực Liên Bang James Robart đã đưa ra quyết định thuận lợi cho các bộ trưởng tư pháp tại Washington và Minnesota. Hai tiểu bang này đã nạp đơn khởi kiện chính phủ liên bang về sắc lệnh giới hạn sự nhập cảnh của người dân từ bảy quốc gia có đa số người theo Hồi Giáo.

Trong phán quyết được đưa ra vào chiều thứ Sáu, đúng một tuần từ ngày ông Trump ký ban hành một sắc lệnh gây tranh cãi không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn nhiều quốc gia trên thế giới, Thẩm Phán Robart nói, “Tiểu bang đã chứng minh được rằng sắc lệnh đã gây tổn hại ngay lập tức và không thể sửa chữa,” nên ông phải ra lệnh tạm ngưng thi hành sắc lệnh này trên toàn nước Mỹ.

Thẩm Phán James Robart từng được Tổng Thống George W. Bush thuộc đảng Cộng Hòa bổ nhiệm trước đây. Phán quyết của ông được xem là phản ứng lập pháp rộng lớn và mạnh mẽ nhất chống lại sắc lệnh của ông Trump trong vòng một tuần qua.

Trong một cuộc họp báo, Bộ Trưởng Tư Pháp Bob Ferguson của tiểu bang Washington đã nói với các ký giả, “Quyết định của Thẩm Phán Robart sẽ có hiệu lực ngay lập tức, ngay lúc này, ngăn chặn sắc lệnh không hợp hiến và không hợp pháp của Tổng Thống Trump. Phán quyết chặn lại ngay lập tức sắc lệnh trên toàn quốc. Những gì mà thẩm phán nói hôm nay ảnh hưởng đến cả nước; sắc lệnh của tổng thống không thể áp dụng.”

Bộ Trưởng Ferguson cũng nói rằng phán quyết từ tòa liên bang sẽ xóa bỏ mọi ảnh hưởng của sắc lệnh của ông Trump đối với những ai đang muốn đến nước Mỹ.

“Sự giải tỏa này rất quan trọng, và đó chỉ là nói nhẹ thôi,” ông Ferguson nói với báo chí.
Thẩm phán đã công bố quyết định bằng lời nói tại tòa án vì thời gian là quan trọng đối với rất nhiều người đang bị ngăn chặn tại các phi trường quốc tế khắp nước Mỹ, từ New York đến Los Angeles, và thẩm phán sẽ viết phán quyết của ông vào một văn bản để đưa ra sau.

Khi được hỏi ý kiến, một nữ phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ nói, “Cơ quan chúng tôi sẽ xem xét lệnh viết trên văn bản của tòa liên bang và sẽ quyết định những bước kế tiếp.”

Phán quyết bất lợi cho Tòa Bạch Ốc đã được công bố chỉ vài giờ sau khi các luật sư của Bộ Tư Pháp Liên Bang giành được một chiến thắng đáng kể về pháp lý tại một tòa án cấp thấp hơn ở thành phố Boston. Họ đã thuyết phục một quan tòa tại Boston cho phép một lệnh cản trở được hết hạn, thay vì được gia hạn thêm chống lại sắc lệnh của ông Trump.

Thẩm Phán Liên Bang Nathaniel Gorton tại Boston đã đưa ra phán quyết dài 21 trang, và tuy phán quyết Boston chỉ là sơ khởi, Tòa Bạch Ốc sẽ dùng phán quyết này để quật ngược lại những phán quyết khác bị xem là bất lợi cho sắc lệnh cấm di dân của ông Trump, từ tòa của ông Robart tại Seattle cho đến các tòa khác trong mấy ngày sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp