Saturday, 15/07/2017 - 08:48:27

Thái Lan sắp bị cấp thẻ căn cước thông minh để giảm tăng xấu


Các tăng đang qui tụ tại một buổi lễ ở Thái Lan.


BANGKOK - Các tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan sắp được cấp “thẻ căn cước thông minh,” mà trong đó có ghi thành tích bất hảo về ma túy hoặc tội hình sự nào mà họ đã phạm trong quá khứ. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ quân sự, nhằm đối phó trước tình trạng các nhà sư đang làm hoen ố với thói xấu cho Phật giáo.

Nước này đang có khoảng 300,000 tu sĩ. Họ được kính nể với tư cách là những người gìn giữ tôn giáo quốc gia. Nhưng trong những tháng gần đây, giới tu sĩ bị tác hại bởi một loạt những vụ tai tiếng lớn, từ tình dục, ma túy, cho tới những vụ giết người, xảy ra ngay trong chùa.

Nắm quyền vào năm 2014, chính phủ hiện nay muốn chấn chỉnh lại Phật Giáo Thái Lan, với các nhà sư bị họ nhắm tới đầu tiên.

Trong tuần qua, ông Ormsin Chivapruck, một viên chức tại Văn Phòng Thủ Tướng, nói với các phóng viên, “Các tu sĩ trên toàn quốc đã có những tấm thẻ căn cước bằng giấy, nhưng thông tin đã lỗi thời, gây khó khăn hơn cho việc kiểm chứng quá khứ của họ.”

Những tấm thẻ thông minh điện tử sẽ cho phép nhà chức trách cập nhật tiểu sử tu tập của nhà sư, cùng với bất cứ vụ phạm tội hoặc báo cáo nào về việc dùng ma túy.

Biện pháp này là nhằm “ngăn chặn các nhà sư giả mạo lợi tôn giáo, hoặc những người bị nghi ngờ làm những điều sai trái, không cho họ che giấu những hành vi bất hợp pháp ở đằng sau những bộ áo nạp màu cam,” ông Ormsin Chivapruck nói.
Các chi tiết sẽ được thảo luận trong tuần này, tại một cuộc họp của Hội Đồng Tăng Già Tối Cao, tức cơ quan cai quản nền quốc giáo.

Từ khóa tìm kiếm:
Chivapruck, thai lan
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp